Bộ Nội vụ: Giao ban toàn quốc công tác triển khai dự án 513 và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

09/09/2020

Sáng 8/9, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513, ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Dự án 513) và thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 theo Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ quốc hội, Nghị quyết 32 của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Sở Nội vụ và một số sở, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Điểm cầu Vĩnh Phúc

Thực hiện Dự án 513, đến hết tháng 7/2020, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban 7 nghị quyết giải quyết dứt điểm 15/16 khu vực địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại; ban hành văn bản góp ý đối với thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của 62/63 tỉnh, thành phố; thẩm định và ban hành quyết định công nhận sản phẩm Dự án 513 của 12/63 tỉnh, thành phố đủ điều kiện đưa vào sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường cung cấp bản đồ nền địa hình hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 đã được chuyển vẽ đường biên giới quốc gia, đường địa giới, mốc địa giới và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính cho 58/63 tỉnh, thành phố; xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 28 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 129 đơn vị hành chính cấp huyện và 610 đơn vị hành chính cấp xã có biển để Bộ Nội vụ xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Cùng với đó, kịp thời ban hành các văn bản quy định kỹ thuật và định mức xác định đường địa giới hành chính, lập bản đồ địa giới hành chính để các địa phương căn cứ triển khai thực hiện.

Đối với việc thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, cả nước đã tiến hành sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 6 đơn vị; sắp xếp 1.027 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 546 đơn vị so với trước.

Tại Vĩnh Phúc, đến nay, tỉnh đã thực hiện thi công 476 mốc địa giới hành chính.  Đồng thời, thành lập 1.828 mảnh bản đồ địa giới hành chính các cấp; hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập 2 xã Tân Cương, Phú Thịnh của huyện Vĩnh Tường thành xã Tân Phú. Hiện toàn tỉnh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện với 136 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 1 xã so với trước khi thực hiện Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án 513 và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng lộ trình, kế hoạch, thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho phù hợp với thực tế của từng địa phương; hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa các địa phương có biển; sớm hoàn thành kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của 51/63 tỉnh, thành phố.

Theo Lê Duyên: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: