Thường trực Ban Bí thư Trung ương Trần Quốc Vượng làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc

29/06/2020

Sáng 28/6, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương cùng Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với BCH Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh khẳng định: Bám sát các quan điểm, đường lối, cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đã sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện với hầu hết chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 8%/năm; đến năm 2019, thu ngân sách đạt trên 35.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt hơn 30.000 tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước; đã thu hút được 3,12 tỷ USD vốn đầu tư từ các dự án FDI và 60.000 tỷ đồng từ các dự án DDI. Đến năm 2019, tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; dự kiến đến hết năm 2020 có 100% số huyện, thành phố hoàn thiện thủ tục công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; một số xã, thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ rệt; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương tiếp tục được thực hiện hiệu quả.

Về kết quả thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy đã chủ động, quyết liệt triển khai theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm phù hợp với thực tiễn địa phương. Đến hết ngày 27/6, toàn tỉnh có 100% các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 99,5% chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội. BTV Tỉnh ủy cũng đã chọn và tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện tại Đảng bộ huyện Lập Thạch. Sau Đại hội điểm, đến nay, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đang khẩn trương hoàn thiện các khâu chuẩn bị để báo cáo BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh đã thành lập 3 tiểu ban: Văn kiện, nhân sự và tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội. Hiện các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch và triển khai các công việc theo đúng tiến độ đề ra.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 cùng tiến độ triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Đoàn công tác cho rằng nhiệm kỳ tới, Vĩnh Phúc cần tìm hướng phát triển mới, mang tính đột phá hơn nữa, đặc biệt, cần tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế theo chiều sâu. Đối với việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, cùng với công tác chuẩn bị nhân sự, cần đẩy mạnh tuyên truyền; nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết đơn thư tố cáo, tránh tình trạng khiếu kiện đông người; làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí không tái cử trong nhiệm kỳ tới.

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Trần Quốc Vượng ghi nhận trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực đổi mới, đạt nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, nổi bật là công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kinh tế tăng trưởng theo hướng bền vững, khai thác được thế mạnh của địa phương; văn hóa - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; quốc phòng - an ninh, nhất là an ninh nông thôn được giữ vững. Tỉnh cũng đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu tiếp tục tăng cường tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh khai thác tiềm lực, thế mạnh về tự nhiên sẵn có, cần phát huy tốt lợi thế về nguồn nhân lực; giữ gìn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo việc làm tại chỗ cho người lao động. Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác tổ chức đại hội đảng cấp huyện để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh; rà soát thật kỹ về nhân sự và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ đức, đủ tài tham gia cấp ủy khóa mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, tuy có nhiều khó khăn, thử thách song nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí nhấn mạnh, những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương và Đoàn công tác tại buổi làm việc sẽ là những định hướng quan trọng để tỉnh cụ thể hóa vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và chương trình hành động của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. BCH Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Theo: Bích Phượng

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/ThoiSuChinhTri/View_Detail.aspx?ItemID=9876

Các tin đã đưa ngày: