Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Lấy ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam và thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

22/05/2020

Sáng 21/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tiến hành lấy ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam và thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Dự kỳ họp tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Phùng Thị Thường, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Sau khi nghe trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật Biên phòng Việt Nam và báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Cho ý kiến về vấn đề này, đại biểu Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc bày tỏ thống nhất cao với nội dung dự thảo Luật. Để bảo đảm tính công khai, minh bạch, dễ hiểu và dễ thực hiện, đại biểu cho rằng các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Doanh nghiệp hiện hành cần được tổng kết, đánh giá các quy định, nếu ổn định và cụ thể hóa được thì nên quy định ngay trong dự thảo Luật mà không giao Chính phủ quy định.

Về phạm vi điều chỉnh tại Điều 1, đại biểu Trần Văn Tiến cho biết, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh đến hộ kinh doanh cũng chính là hoàn thiện khung pháp lý đối với hộ kinh doanh là rất cần thiết. Bởi hộ kinh doanh cũng cần có sự quản lý của nhà nước; có địa vị pháp lý để được tiếp cậm các chính sách của nhà nước trong hoạt động kinh doanh, bảo đảm sự bình đẳng giữa các chủ thể, tuân thủ pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, việc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo Luật cần được xem xét lại bởi số lượng hộ kinh doanh lớn, bản chất hoạt động, cách thức và quy mô của hộ kinh doanh khác so với doanh nghiệp. Vì vậy, đại biểu cho rằng không nên đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp; cần xem xét, ban hành thành luật riêng.

Về khái niệm doanh nghiệp nhà nước quy định tại Điều 88 được thay đổi và mở rộng, bao gồm doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên. Quy định này sẽ tác động tới tổ chức, quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này cũng như việc thu hút, tham gia góp vốn của khu vực tư nhân hoặc tổ chức kinh tế khác đối với doanh nghiệp, mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn tại doanh nghiệp. Đại biểu Tiến đề nghị cần xác định hiện tại số lượng doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên và đánh giá tác động cụ thể đến các đối tượng chịu tác động trực tiếp một cách toàn diện. Theo đó, đáp ứng yêu cầu không tác động xấu ảnh hưởng đến tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân; bảo đảm nguyên tắc tự chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiêm giải trình; phân biệt rạch ròi quản lý nhà nước với quản trị doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và giám sát đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn và tài sản nhà nước giao cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần quy định chế tài về trách nhiệm với các chức vụ, chức danh trong doanh nghiệp.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) và dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giám định tư pháp.

Đại biểu Trần Hồng Hà thảo luận tại hội trường 

Thảo luận tại hội trường về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giám định tư pháp, đại biểu Trần Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội khóa tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, dự thảo Luật đã cơ bản giải quyết những bất cập, vướng mắc hiện nay trong công tác giám định tư pháp như cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng giám định, kiểm soát số lượng và chất lượng của giám đinh viên tư pháp, tổ chức người giám định theo vụ việc, thời hạn giám định, trình tự hồ sơ, thẩm quyền bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp, quyền và nghĩa vụ của giám định viên tư pháp; người giám định tư pháp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức chưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp; việc xác định cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc cần nhiều cơ quan tổ chức phối hợp thực hiện giám định.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, đại biểu Hà nhất trí với quy định của dự thảo luật chỉ xem xét bổ sung những quy định để tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác giám định tư pháp theo vụ việc nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế kéo dài trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nói chung và các vụ án kinh tế tham nhũng nói riêng phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp. Đồng thời, đề nghị cần xem xét lại việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 8 quy định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp phải có sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người được quyền ủy nhiệm. Bởi Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp đang là công chức, viên chức, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng thì không cần có phiếu lý lịch tư pháp. Đại biểu cho rằng, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp cần bảo đảm sự thống nhất đồng bộ giữa các đối tượng được đề nghị bổ nhiệm, không nên có sự phân biệt việc giữa những người làm trong khu vực nhà nước với những người khác. Hơn nữa, công tác giám định tư pháp nói chung và kết luận giám định tư pháp nói riêng là hết sức quan trọng, là căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự, nhiều trường hợp là căn cứ chủ yếu để khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên việc xem xét quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp là hết sức cần thiết; không nên chỉ vì cải cách thủ tục hành chính mà bỏ qua quy định này, có thể sẽ tạo sự sơ hở về mặt pháp lý, sự bất cập không đồng bộ về mặt thủ tục.

Đại biểu cũng tán thành với quy định Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là một trong các tổ chức giám định tư pháp công lập giải quyết hình sự với nhiệm vụ giám định về âm thanh, hình ảnh, các dữ liệu điện tử. Đồng thời cho biết, hiện nay, tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự mới có ở Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, trong đó, việc giám định âm thanh chỉ có ở đơn vị giám định kỹ thuật hình sự ở Bộ Công an; Phòng giám định kỹ thuật hình sự của Bộ Quốc phòng mới chỉ tiến hành giám định tài liệu chữ viết, chữ ký, dấu vết, súng đạn nhưng chưa có giám định về âm thanh, hình ảnh. Hiện yêu cầu giám định tư pháp về âm thanh, hình ảnh ngày càng tăng, nhất là từ ngày 1/1/2020 phải thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh khi tiến hành hỏi cung bị can dẫn đến nhu cầu giám định tăng mạnh khi bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng có yêu cầu giám định tính chính xác của dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Mặt khác, do chỉ có một tổ chức giám định âm thanh, hình ảnh nên nếu có trường hợp kết luận giám định có dấu hiệu không khách quan hoặc có khiếu nại kết luận giám định thì các cơ quan tiến hành tố tụng không thể trưng cầu giám định lại theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự. Đại biểu Trần Hồng Hà đề nghị bổ sung quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên của Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vào dự thảo Luật này.

Theo: Hồng Yến

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/ThoiSuChinhTri/View_Detail.aspx?ItemID=9805

Các tin đã đưa ngày: