Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019

20/05/2020

Ngày 19/5/2020, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019. Các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2019 là năm thứ 8 liên tiếp Bộ Nội vụ thực hiện công bố Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và là năm thứ 3 liên tiếp công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên toàn quốc. Việc điều tra, công bố Chỉ số cải cách hành chính nhằm đánh giá khách quan chất lượng phục vụ, cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước thông qua ý kiến phản hồi của người dân, tổ chức, từ đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ, cung ứng dịch vụ.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của 17 bộ, cơ quan ngang bộ đạt trung bình là 85,63%, tăng 2,95% so với năm 2018, không Bộ nào đạt dưới 80%. Kết quả tập trung vào 2 nhóm điểm là nhóm A đạt Chỉ số cải cách hành chính trên 90% gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính , Bộ Tư pháp và nhóm B gồm 14 bộ, cơ quan ngang bộ còn lại, đạt kết quả chỉ số CCHC từ 80% - 90%.

Theo đánh giá, chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trung bình đạt 81,15%, cao hơn 4,23% so với năm 2018 và là kết quả cao nhất trong 4 năm gần đây; phân thành 3 nhóm là nhóm A đạt từ 90% trở lên có 1 tỉnh, nhóm B đạt từ 80% - 90% gồm 43 tỉnh, thành phố và nhóm C đạt từ 70% - 80% gồm 19 tỉnh, thành phố. Quảng Ninh tiếp tục năm thứ 3 đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả chỉ số đạt hơn 90%, thấp nhất là tỉnh Bến Tre đạt gần 74%; Vĩnh Phúc đứng thứ 10 cả nước với chỉ số đạt hơn 83%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương sự nỗ lực thực hiện cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị; quan tâm bố trí đủ nguồn nhân lực để triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao tính đồng bộ, thống nhất và tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành; đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách hiệu quả, thực chất. Rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện thể chế và quản lý công chức, viên chức; hoàn thiện các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử. 

Kết luận hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn biểu dương kết quả Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để giữ vững kết quả và đạt chỉ số cải cách hành chính cao hơn trong thời gian tới.

Theo: Minh Hường

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/ThoiSuChinhTri/View_Detail.aspx?ItemID=9803

Các tin đã đưa ngày: