Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

14/01/2020

Chiều 13/1, BTV Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Theo đó, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 780 tổ chức Đảng và 713 đảng viên; giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với 590 tổ chức và 779 đảng viên. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên; chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xử lý vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng với chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên.

Năm 2020, Tỉnh ủy tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung kiểm tra, giám sát vào những nội dung trọng tâm, những lĩnh vực trọng điểm dễ nảy sinh tiêu cực; xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm túc, kịp thời đối với những trường hợp có sai phạm…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tập trung nắm bắt, kiểm tra, giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn nhân sự cấp ủy Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, nắm chắc tình hình đơn thư tố cáo, khiếu nại, tình hình đoàn kết nội bộ để phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các tổ chức Đảng, các cơ quan có liên quan, nhất là đối với các cơ quan trong khối nội chính trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chủ động rà soát, nắm chắc đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cấp cơ sở, nhất là đối với đội ngũ nhân sự cán bộ chủ chốt của Ủy ban Kiểm tra không tái cử ở nhiệm kỳ mới để chuẩn bị nhân sự thay thế, bảo đảm tiêu chuẩn theo đúng quy định.

Theo: Bích Phượng (vinhphuc.gov.vn)

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: