BTV Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm

27/11/2019

Sáng 26/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, BTV Tỉnh ủy nghe Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Theo kế hoạch của HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 14 - kỳ họp cuối năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11/12/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến vào 25 báo cáo theo luật định, 21 Nghị quyết chuyên đề; tiến hành kiện toàn thành viên UBND tỉnh và thực hiện các nội dung: Thảo luận, giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn. Dự kiến phiên khai mạc, giám sát, chất vấn và bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH tỉnh.

Cơ bản nhất trí với nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019 được đưa ra xin ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ các báo cáo, nhất là những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; giải quyết kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đối với những nội dung phải báo cáo BTV Tỉnh ủy theo luật định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp nhận, tổng hợp báo cáo để BTV Tỉnh ủy cho ý kiến chính thức trước kỳ họp; giao các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy nghiên cứu, cho ý kiến trực tiếp bằng văn bản đối với các báo cáo giám sát của HĐND tỉnh. Riêng nội dung thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, UBND tỉnh cần rà soát, tính toán kỹ nội dung, thời điểm điều chỉnh giá đất, loại đất, các công trình đưa vào sử dụng. Về tình hình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, cần đánh giá kỹ hiệu quả đầu tư ngân sách đối với các công trình, dự án cấp nước; kiểm điểm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và kế hoạch của UBND tỉnh để khắc phục tình trạng này.

Liên quan đến nội dung chất vấn và trả lời tại kỳ họp, trên tinh thần tiếp thu sự đổi mới của các kỳ họp Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi ý HĐND tỉnh nên giới hạn lĩnh vực, đối tượng, nội dung chất vấn, trách nhiệm trả lời của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành; quy định rõ thời gian hỏi và trả lời, tránh dàn trải, không đi vào trọng tâm những vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm.

Cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, một số ý kiến tỏ ra băn khoăn khi kết quả lĩnh vực du lịch có tăng song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng tỉnh đang có; trong đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều tồn tại, hạn chế đã chỉ ra từ lâu nhưng chưa khắc phục được; công tác cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn trong phát triển của tỉnh...

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các đại biểu cho rằng cần có sự chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế, môi trường, an sinh xã hội. Cụ thể như: Rà soát lại toàn bộ các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để có hướng giải quyết, tránh tình trạng quy hoạch treo và có sự cân đối giữa quy mô phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường; xác định rõ những dự án đầu tư công cần triển khai thực hiện để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư; cương quyết xử lý mạnh tay trong công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được chấp thuận đầu tư liên quan đến lĩnh vực du lịch - thương mại gắn với xúc tiến đầu tư, quảng bá, thu hút nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến các dự án về du lịch. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị, địa phương chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2020.

Về nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu. Trong đó, cần đánh giá cụ thể chất lượng tăng trưởng và tác động của khoa học công nghệ đối với sự tăng trưởng chung của tỉnh; tỷ lệ nội địa hóa trong phát triển công nghiệp; nguyên nhân nhiều người dân bỏ ruộng; tình hình vi phạm và xử lý vi phạm liên quan đến đất đai; các vấn đề an toàn giao thông. Đồng thời, bổ sung kết quả tình hình an ninh trật tự, quốc phòng; công tác xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh; xác định rõ những tồn tại, hạn chế đặc biệt là công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh rà soát, đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện năm 2020 sát với tình hình thực tế của tỉnh. Riêng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cần tính toán hợp lý, đảm bảo phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra và không tụt hậu so với sự phát triển của các tỉnh, thành cùng nhóm. Song song với các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế cần bổ sung thêm giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến các văn hóa - xã hội, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.

Cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham mưu BTV Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, cần chú ý đến những tồn tại, hạn chế: Thu nhập bình quân đầu người, an sinh xã hội thấp; vệ sinh môi trường còn nhiều vấn đề phải giải quyết; sử dụng nguồn lực đầu tư công hạn chế, số chuyển nguồn do không thể giải ngân cao… để dành nguồn lực thỏa đáng giải quyết các vấn đề về văn hóa, an sinh xã hội và tiếp tục xây dựng các cơ chế thực hiện theo hình thức phi dự án hóa.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; chủ trương khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh và một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Theo: Bích Phượng (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: