“Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân và dư luận xã hội”

25/11/2019

Đó là những nhiệm vụ quan trọng được Ban thường trực Ủy ban MTTQ xác định cần thực hiện nhằm triển khai có hiệu quả Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2024.

Để triển khai các nhiệm vụ này, chiều 22/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định thành lập Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân; Tổ nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân và dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh và Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên; dự thảo Quy chế hoạt động của các Tổ.

Theo đó, các tổ sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; định kỳ, đột xuất nắm bắt, tổng hợp tình hình, phản ánh kịp thời tâm tư, ý kiến, nguyện vọng chính đáng của hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân và tình hình dư luận xã hội cho cấp ủy, Ủy ban MTTQ các cấp. Đồng thời, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương.

Khẳng định việc thành lập các Tổ chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh mong muốn các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm triển khai tốt các nhiệm vụ nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân và dư luận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo: Anh Tuệ (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: