Đại biểu Trần Văn Tiến: Cần đánh giá tác động khi đưa dịch vụ kinh doanh đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh

21/11/2019

Sáng 20/11, Quốc hội dành cả buổi sáng thảo luận về Luật Đầu tư (sửa đổi). Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến tại dự án luật này là quy định đưa ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Bên cạnh ý kiến đồng tình, cũng có ý kiến cho rằng cần thiết phải đánh giá tác động nếu đưa quy định này vào thực thi.

Ông Trần Văn Tiến, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, việc  đưa ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào dịch vụ ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và quy định chuyển tiếp tại khoản 5 điều 76 đối với các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trong dự thảo luật là tương đối chặt chẽ và đầy đủ. Tuy nhiên, việc xóa bỏ này sẽ có tác động rất lớn đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Do đó, Nhà nước cần có chính sách phù hợp. “Tôi đề nghị cần làm rõ hiện có bao nhiêu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải chấm dứt hoạt động và đánh giá mức độ thiệt hại đối với các doanh nghiệp này để từ đó có chính sách hỗ trợ thỏa đáng” – ông Tiến nói.

Cơ bản tán thành việc bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện như trong dự thảo Luật, đại biểu Tiến cũng đề nghị cần có đánh giá tác động, giải trình làm rõ về cơ sở đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh có điều kiện còn lại, nhất là về nội dung, các điều kiện đầu tư kinh doanh, hình thức áp dụng và hồ sơ quy trình, thủ tục được sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, cân nhắc thận trọng việc sửa đổi các danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để bảo đảm thực chất, tạo điều kiện thuận lợi và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch cho nhà đầu tư.

Về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, khẳng định việc sửa đổi quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư là cần thiết, đặc biệt là các quy định về trình tự thủ tục được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư khả thi, tuy nhiên, theo đại biểu Tiến, cần nghiên cứu bổ sung quy định về trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết đầu tư thì phải có chế tài xử lý thu hồi các khoản ưu đãi mà họ đã được hưởng nhằm bảo đảm chặt chẽ và công bằng. Ông Tiến cũng đề nghị không giao Chính phủ quy định áp dụng thí điểm các hình thức đầu tư loại hình tổ chức kinh tế mới và chính sách ưu đãi đầu tư đối với các hình thức đầu tư loại hình tổ chức kinh tế này bởi vi phạm về thẩm quyền theo điểm b khoản 2 điều 15, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tại điểm h, khoản 1 điều 20 dự thảo luật bổ sung hình thức hỗ trợ đầu tư mới là hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, theo đại biểu Tiến, cần làm rõ sự cần thiết phải bổ sung hình thức hỗ trợ đầu tư này; đánh giá tác động, tính khả thi và đồng bộ với Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và sự phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát các quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, khắc phục tình trạng có nhiều cách hiểu khác nhau về phạm vi, đối tượng áp dụng; bổ sung các tiêu chí điều kiện về hiệu quả và tính liên tục của dự án đầu tư làm căn cứ xác định được hưởng ưu đãi, bảo đảm thủ tục hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư thực sự rõ ràng, thuận lợi.

Theo: PV (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: