Phiên họp UBND tỉnh tháng 11: Bàn và thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm

20/11/2019

Ngày 19/11, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11/1029, bàn và thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Duy Thành, Vũ Việt Văn, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước chủ trì phiên họp.

Phiên họp nghe các báo cáo và thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2019 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2019 dự kiến vượt kế hoạch đề ra, tăng cao nhất kể từ năm 2016 trở lại đây và cao hơn tốc độ tăng của cả nước, ước đạt 8,66%. Quy mô GRDP ước đạt trên 104 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2018, đưa giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 90,5 triệu đồng/người/năm. Kết quả thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước tăng cao so với năm 2018. Có 105 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư. Số dự án còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh ước đến hết năm 2019 là 1.139 dự án, gồm 755 dự án DDI và 384 dự án FDI. Có 1.160 doanh nghiệp dân doanh được thành lập mới. Lũy kế đến 31/12/2019, toàn tỉnh có 10.693 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, trong đó, có 7.792 doanh nghiệp đang hoạt động.

Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Ước toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 24.500 lao động, trong đó, đưa 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,46%. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu kế hoạch đề ra nhưng chưa thực sự bền vững, phụ thuộc vào số ít sản phẩm chủ lực từ khối doanh nghiệp FDI. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và là điểm nghẽn trong quá trình phát triển của tỉnh. Việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 ở cấp huyện còn chậm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư nhiều dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh còn chậm. Diện tích gieo trồng vụ Đông giảm mạnh, người dân bỏ ruộng nhiều. Bệnh dịch tả lợn Châu Phi có chiều hướng giảm lây lan, tuy nhiên, chưa có dấu hiệu dừng. Tội phạm về trật tự xã hội tuy được kiềm chế song vẫn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cho rằng để tăng trưởng và phát triển Nông nghiệp bền vững, cần tập trung vào tăng diện tích gieo trồng, sản xuất, phát triển chăn nuôi; tỉnh cần có cơ chế chính sách phù hợp, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp; các cấp chính quyền đồng bộ vào cuộc hỗ trợ ngành Nông nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác dồn thửa đổi ruộng, chuyển đổi đất lúa để tăng tính hiệu quả trong sử dụng đất. Tỉnh tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao với những giải pháp cụ thể; quan tâm công tác bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao thu nhập của người nông dân gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Các đại biểu cũng cho ý kiến vào một số dự thảo nghị quyết về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; điều chỉnh bổ sung chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025".

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn: Nông nghiệp tăng trưởng âm, cơ cấu lĩnh vực dịch vụ giảm; giải phóng mặt bằng còn nhiều điểm nghẽn, nhiều dự án chưa thông; tình trạng ô nhiễm môi trường còn phổ biến. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở ngành, địa phương tích cực vào cuộc, tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đẩy mạnh công tác quy hoạch; quan tâm thực hiện các chính sách xã hội cho người nghèo, hộ chính sách. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì rà soát lại các chính sách, tham mưu  xây dựng, ban hành các chính sách mới phù hợp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác an ninh trật tự và việc luân chuyển cán bộ, công an chính quy về công an xã; triên khai tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp thẩm định các văn bản đảm bảo đúng quy phạm pháp luật; các sở ngành khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, dự thảo trình HĐND tỉnh.

Theo: Đức Hiền (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: