Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

07/11/2019

Sáng 6/11, UBND tỉnh tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Tới dự lễ mít tinh có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quán triệt tinh thần thượng tôn pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn để động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, thực thi tốt nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiến pháp và pháp luật quy định.

Với chủ đề “Tích cực hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân”, Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay sẽ tập trung quán triệt, phổ biến các chính sách, quy định mới, các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ việc thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh; các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm…

Cũng tại lễ mít tinh, UBND tỉnh đã tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân  và 5 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh, Ngày pháp luật Việt Nam là dịp để tôn vinh pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật để phục vụ đắc lực hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đổi mới và đa dạng nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; kịp thời phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời, khắc phục những hạn chế, bất cập để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng phát huy hiệu quả.

Theo: Ngọc Khánh (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: