Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2019-2021

09/10/2019

Sáng 8/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2019 - 2021. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Học viện Chính trị khu vực I.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Vĩnh Phúc sẽ diễn ra trong thời gian 18 tháng. 90 học viên là cán bộ, lãnh đạo, quản lý trong diện quy hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện và tương đương sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về những nguyên lý khoa học, cách mạng của học thuyết Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở lý luận và thực tiễn đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những kiến thức mới về kinh tế - xã hội, chính trị trong nước và quốc tế,…Qua đó, rèn luyện năng lực phát hiện, xử lý những vấn đề thực tiễn trong công việc lãnh đạo, quản lý đang đặt ra tại các địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Văn Toàn nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Cùng với việc xác định đây là cơ hội để tiếp thu kiến thức lý luận, kỹ năng, kinh nghiệm lãnh đạo, nâng cao năng lực của bản thân, các học viên cần vận dụng sáng tạo kiến thức vào quá trình công tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp với tỉnh trong công tác đào tạo cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Theo: Lê Vân (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: