Tọa đàm thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp Nhà nước

03/10/2019

Nhằm hoàn thiện Đề án của Chính phủ về nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp Nhà nước, sáng 2/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Thanh tra Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh tổ chức tọa đàm khảo sát thực trạng công tác này trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tiến sỹ Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì buổi tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết, hiện toàn tỉnh có trên 9.500 doanh nghiệp dân doanh đăng ký hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 96.500 tỷ đồng; 80 doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước đang sản xuất kinh doanh, trong đó có 12 doanh nghiệp do UBND tỉnh thành lập và quản lý. Thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước, đến hết tháng 8/2019, toàn tỉnh còn 5 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; 4 doanh nghiệp vốn Nhà nước tham gia trên 51% và 3 doanh nghiệp vốn Nhà nước tham gia dưới 51%. Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phát triển và đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát nói chung, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh nói riêng. Đồng thời đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường; khuyến khích doanh nghiệp Nhà nước đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tự chủ kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch.

Để buổi tọa đàm đạt kết quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp các ý kiến, nhất là phản ánh những hạn chế, bất cập trong thực hiện các nội dung thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp, từ đó, đưa ra các giáp pháp cụ thể mang tính đột phá, có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước.

Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, hiện nay, cơ chế thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát đối với doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam khá phức tạp, thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của nhiều cơ quan khác nhau. Trong đó, Kiểm toán là cơ quan do Quốc hội thành lập nhưng không thuộc Quốc hội mà là cơ quan hiến định với chức năng là kiểm toán việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công. Hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước được giao cho rất nhiều cơ quan, gồm các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND, các cơ quan chuyên môn của Bộ và UBND các cấp, các cơ quan thanh tra nhà nước, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành…Riêng về giám sát đối với doanh nghiệp Nhà nước cũng có nội dung rất rộng, từ giám sát của cơ quan quyền lực, giám sát của các Bộ, UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp cấp I cho đến giám sát của xã hội. Bên cạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán của các cơ quan Nhà nước hiện nay, Việt Nam còn có cơ chế kiểm tra, giám sát của Đảng đối với các tổ chức Đảng và đảng viên.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, làm sáng rõ các nội dung của 5 nhóm vấn đề: Nguy cơ, thực trạng vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong doanh nghiệp nhà nước tại địa phương; thực trạng hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát trong hoạt động doanh nghiệp nhà nước; việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp; các giải pháp, kiến nghị cần có để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp nhà nước.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị các cơ quan quản lý cần tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm tra theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định; thường xuyên tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra lại khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Tổ chức bộ máy giám sát cần đảm bảo bảo chặt chẽ, các bộ, ngành và địa phương phải có đầu mối thống nhất, không chồng chéo trong xây dựng kế hoạch thanh tra. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhà nước cần thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của ban kiểm soát và tăng cường công tác kiểm toán nội bộ, đánh giá đúng, chính xác, khách quan hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sản xuất kinh doanh…

Đánh giá cao công tác phối hợp của Vĩnh Phúc trong tổ chức buổi tọa đàm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh cho biết, cùng với Vĩnh Phúc, Thanh tra Chính phủ sẽ phối hợp với các tỉnh: Bình Thuận, Phú Yên, Hòa Bình, Kiên Giang, An Giang và 10 tập đoàn, tổng công ty lớn của cả nước tổ chức các buổi tọa đàm, khảo sát, lấy ý kiến đóng góp. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để ban soạn thảo, tổ biên tập nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án của Chính phủ về nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát doanh nghiệp Nhà nước.

Theo: Thanh Nga (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: