Ban Pháp chế, HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo

10/09/2019

Sáng 9/9, tại Thanh tra tỉnh, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi giám sát.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp, các ngành, địa phương đặc biệt quan tâm. Từ năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hằng tháng và Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày mùng 10 hằng tháng. Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc giải quyết các vụ việc được giao, các vụ việc thuộc thẩm quyền và việc tổ chức thực hiện các Quyết định, kết luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo, các Văn bản giải quyết các vụ việc kiến nghị, phản ánh đã có hiệu lực pháp luật.

Trong gần 3 năm, từ  năm 2017 đến nay, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 19 lớp tuyên truyền về Luật Khiếu nại, tố cáo cho hơn 2.800 cán bộ, nhân; mở 6 lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại tố cáo; 137 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/7/2019, các cơ quan hành chính nhà nước ở 3 cấp tiếp 15.066 lượt công dân; nhận 9.346 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có 6.926 lượt đơn thư đủ điều kiện xử lý. Trong số 2.573 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã xem xét, có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết 2.158, đạt 83%. Nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí đất tái định cư; việc thực hiện các chính sách xã hội và tố cáo cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái pháp luật…

Thông qua giải quyết khiếu nại tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước ở 3 cấp đã kiến nghị thu hồi gần 97,3 triệu đồng, trên 1.629m2 đất, hỗ trợ và trả lại cho công dân hơn 400m2 đất. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 51 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã được các cấp, các ngành tập trung giải quyết nhưng công dân vẫn không nhất trí, tiếp tục có đơn đề nghị gửi các cơ quan của tỉnh xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị Thanh tra tỉnh làm rõ hơn các nội dung liên quan đến công tác phối hợp, hướng dẫn công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo; công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, công tác phân loại xử lý khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó, cần tập trung làm tốt công tác phân loại đơn thư, nâng cao chất lượng kiểm tra, xác minh, đánh giá chứng chứ áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại tố cáo; việc phân loại, giải quyết đơn thư tố cáo nặc danh.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Thị Phương Hoa đề nghị Thanh tra tỉnh bổ sung vào báo cáo phần giải pháp thuộc trách nhiệm của đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; bổ sung danh mục các vụ việc tố cáo thuộc cấp tỉnh, cấp huyện, các kết luận, văn bản giải quyết các vụ việc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác tiếp dân; nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ thanh tra cấp huyện; tăng cường công tác kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của đội ngũ thanh tra trong thực thi nhiệm vụ, hướng dẫn, giải quyết công việc. Cùng với đó chủ động tham mưu UBND tỉnh giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân; tăng cường các cuộc thanh tra thực thi trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị; việc phân loại, giải quyết đơn thư tố cáo nặc danh.

Theo: Phúc Long (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: