Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Liên minh HTX tỉnh

12/08/2019

Sáng 9/8, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Liên minh HTX tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Liên minh HTX tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2002, với 6 đơn vị trực thuộc, 30 cán bộ. Đến nay, toàn tỉnh có 705 HTX, trong đó có 225 HTX nông nghiệp, 480 HTX phi nông nghiệp. Thực hiện các nhiệm vụ được giao, những năm qua, Liên minh HTX tỉnh luôn làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh liên quan đến hoạt động kinh tế tập thể, nhất là Kết luận số 56 của Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án đổi mới và phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020, định hướng đến năm 2025…Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của Qũy hỗ trợ phát triển HTX; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, liên kết trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm của các HTX.

Đến nay, hầu hết các HTX trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Dự kiến đến năm 2020, toàn tỉnh có 725 HTX với 231 thành viên; 80% xã, phường, thị trấn có HTX có hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả ở nông thôn; 70% HTX phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Tổng doanh thu bình quân của mỗi HTX đạt 1,12 tỷ đồng/năm, lợi nhuận ước đạt 165 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân của người lao động đạt 50 triệu đồng/người/năm. Một số mô hình HTX điển hình tiến tiến như: HTX dịch vu nông nghiệp Lý Nhân, HTX rau an toàn Vân Hội Xanh, HTX dịch vụ môi trường Tân Phong, HTX vật liệu xây dựng Tuổi trẻ, HTX giao thông vận tải Hoàng Việt…

Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 276 của Văn phòng Chính phủ; cho phép đơn vị chủ động phối hợp với các ngành, địa phương liên quan trong việc lựa chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn đưa vào phục vụ các khu công nghiệp, các trường học; liên kết đưa sản phẩm vào tiêu thụ trong chuỗi bán lẻ Vinmart. Cùng với đó, tăng cường mở các lớp đào tạo, nâng cao kiến thức về kinh tế tập thể cho các HTX; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, hình thành liên kết chuỗi sản phẩm giữa các HTX trong và ngoài tỉnh.

Khẳng định kinh tế tập thể có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, thực tế, kinh tế tập thể chỉ đóng góp khoảng 2,7-3% GDP của tỉnh nhưng lại có vai trò quan trọng trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động khu vực nông thôn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của Liên minh HTX tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về kinh tế tập thể. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc chuyển đổi HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012; quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác truy xuất nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm HTX. Nghiên cứu có các cơ chế, chính sách về tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Phân công rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong phát triển kinh tế tập thể, đưa kinh tế tập thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Có cơ chế khuyến khích, đưa cán bộ trẻ có năng lực, tâm huyết về công tác, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Liên minh HTX tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên, làm đầu mối tập hợp các ý kiến, khó khăn, vướng mắc của các thành viên, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ các khó khăn cho các HTX; tiếp tục nhân rộng các HTX hoạt động có hiệu quả, xây dựng các HTX hoạt động theo mô hình kiểu mới, liên kết chuỗi giá trị bền vững. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống hội viên. Cùng với đó, phân loại, xác định rõ các loại hình HTX, hỗ trợ thúc đẩy HTX phát triển.

Theo: Thanh Nga (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: