UBND tỉnh triển khai các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, hoạt động cầm đồ, "tín dụng đen" và nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn

08/08/2019

Sáng 7/8/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị, đề án, quy định, kế hoạch của UBND tỉnh về phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; quy trình, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất; đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cầm đồ, “tín dụng đen”; nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự từ nay đến hết năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Công an tỉnh trình bày nội dung Đề án phòng ngừa, ngăn chặn, chống vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đề án, qua rà soát, toàn tỉnh có hàng chục nghìn trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Các hành vi vi phạm diễn ra trong thời gian dài, có trường hợp công khai, trắng trợn, trong khi đó, công tác quản lý Nhà nước của cấp chính quyền cơ sở bộc lộ nhiều hạn chế, làm giảm niềm tin của một bộ phận nhân dân đối với việc thực thi pháp luật nói chung, Luật Đất đai nói riêng. Để chủ động ngăn chặn, từng bước giải quyết vi phạm pháp luật về đất đai, Đề án đề ra mục tiêu, lộ trình cụ thể. Thời gian thực hiện đề án từ năm 2019 đến năm 2024. Cụ thể: Năm 2019, chấm dứt các vụ việc vi phạm mới phát sinh; giải quyết ít nhất 20% số vụ, việc vi phạm. Năm 2020- 2021, mỗi năm giải quyết ít nhất 20% số vụ, việc vi phạm. Năm 2022- 2023, mỗi năm giải quyết ít nhất 15% số vụ, việc vi phạm. Năm 2024, giải quyết xong số vụ, việc vi phạm còn lại.

Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, những nguy cơ, tác hại, hệ lụy do hoạt động “tín dụng đen” mang lại, mánh khóe, thủ đoạn của tội phạm liên quan hoạt động cầm đồ, “tín dụng đen”. 

Hội nghị cũng triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Đề án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cầm đồ, "tín dụng đen" giai đoạn 2019- 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày việc triển khai thực hiện Quy định của UBND tỉnh về việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đây là các vấn đề quan trọng, cấp bách trong giai đoạn hiện nay nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững kỷ cương pháp luật, chuẩn bị tốt cho tổ chức đại hội đảng các cấp.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu, đối với công tác triển khai phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, UBND các cấp, nhất là cấp xã phải tăng cường công tác quản lý về đất đai trên địa bàn; chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp cán bộ tiếp tay, làm ngơ, “tạo điều kiện” cho các đối tượng vi phạm pháp luật về đất đai, gây bức xúc trong nhân dân.

UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức cho 100% các cá nhân, doanh nghiệp và người dân được giao quản lý, sử dụng đất ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai (xong trước 15/10/2019). Nếu địa phương nào tiếp tục để xảy ra tình trạng vi phạm mới mà không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời gây phức tạp về an ninh trật tự thì xem xét, xử lý trách nhiệm của Chủ tịch cấp huyện, cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát đánh giá xác định cụ thể các vụ việc vi phạm trên địa bàn; phân loại rõ từng loại vi phạm, theo từng thời điểm của pháp luật về đất đai; đề xuất biện pháp giải quyết cụ thể đối với từng vụ việc

UBND các huyện, thành phố tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt; kiên quyết xử lý cưỡng chế những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, đối tượng không chấp hành quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tự nguyện tháo dỡ, di dời để trả lại hiện trạng ban đầu.

Thanh tra các cấp, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Công an tỉnh xem xét, đề xuất, lựa chọn một số vụ án hình sự liên quan đến đất đai để đưa ra xét xử lưu động, nhằm tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa chung.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn xem xét điều chỉnh, bổ sung các đồ án quy hoạch xây dựng, cập nhật điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Để thực hiện tốt quy định về việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, chủ đầu tư các dự án phải phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức công bố công khai phương án quy hoạch, vị trí công trình, hướng tuyến công trình để mọi người dân được biết. Sau khi công bố quy hoạch, công khai dự án, UBND các cấp cùng chủ đầu tư phải có giải pháp chỉ đạo để người dân không tạo lập tài sản trái phép trên khu vực đất bị thu hồi để thực hiện dự án; tiến hành kê khai, kiểm điếm thực hiện các trình tự, thủ tục về bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng phương án cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, gây cản trở tại các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án giải phóng mặt bằng còn tồn tại kéo dài, các dự án phục vụ chi trả đất dịch vụ cho nhân dân.

Đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh cầm đồ, “tín dụng đen”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, tạo môi trường đầu tư lành mạnh để phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; đơn vị, địa phương nào để diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân thì Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND cấp đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí giao Công an tỉnh phát huy vai trò cơ quan thường trực, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; triển khai Đề án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cầm đồ, “tín dụng đen”; thường xuyên mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn tỉnh, nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, gắn với đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét, dành nguồn vốn cần thiết để phát triển các gói sản phầm cho vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống chính đáng của người dân; xem xét gia hạn nợ, giãn nợ, điều chỉnh kỳ hạn cho vay khi người dân gặp khó khăn do các nguyên nhân chính đáng chưa thể trả được nợ đúng hạn, giúp người dân tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, không phải đi vay nặng lãi từ các đối tượng cho vay "tín dụng đen".

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thống nhất đường lối xử lý và hướng dẫn các cơ quan tư pháp ở địa phương khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tổ chức xét xử công khai một số vụ án trọng điểm liên qua loại tội phạm này nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Theo: Hiếu Ánh (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: