Cần có chế tài cụ thể xử lý hành chính hoặc chuyển sang xử lý hình sự đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thuế

14/05/2019

Đây là đề nghị của nhiều đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) do Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh tổ chức chiều 13/5.

Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) gồm 17 chương, 152 điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành, tăng 3 chương, 32 điều so với luật cũ. Sau 6 lần chỉnh sửa, dự án Luật này đã trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và dự kiến thông qua tại kỳ họp tháng 5/2019.

Được biết, Dự án Luật Quản lý thuế lần này có nhiều sửa đổi, bổ sung, quy định mới, hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm đáp ứng được yêu cầu cải cách thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cũng như cơ quan quản lý thuế, tạo hành lang thông thoáng, minh bạch và công bằng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp đã tập trung vào nội dung, phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc quản lý thuế; quy định về quyền và nghĩa vụ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế; các biện pháp xử lý nợ đọng thuế; quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch, liên kết điện tử. Để Luật sớm đi vào cuộc sống, một số ý kiến cho rằng cần có chế tài cụ thể để xử lý hành chính hoặc chuyển sang xử lý hình sự đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thuế; nên điều chỉnh trình tự nộp tiền phạt đối với các khoản nợ, khoản chậm nộp thuế, xóa nợ thuế; xác định rõ mức thuế kinh doanh đối với các hộ và cá nhân thuộc diện khoán thuế; cần làm rõ tính công khai, minh bạch, cụ thể của dự thảo Luật vì như hiện nay vẫn còn nhiều điều khoản phải chờ hướng dẫn của nhiều bộ, ngành...

Chủ trì hội nghị, đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu. Đồng chí cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến trong kỳ họp thứ 7 tới.

Theo: Bích Phượng (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: