Đoàn ĐBQH tỉnh: Lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Kiến trúc

12/04/2019

Sáng 11/4, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Kiến trúc. Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật Kiến trúc gồm 5 chương, 41 điều quy định về hoạt động kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc.

Tại hội nghị, hầu hết các đại biểu cho rằng dự thảo Luật Kiến trúc liên quan chặt chẽ đến rất nhiều bộ luật khác, vừa mang tính quản lý vừa mang tính khuyến khích ngành phát triển, lại có tính khả thi cao, cho nên rất cần thiết phải ban hành Luật trong thời điểm hiện tại.

Cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục của dự thảo Luật, các đại biểu tham gia ý kiến về các vấn đề như: Phạm vi điều chỉnh của Luật; chính sách của nhà nước trong hoạt động kiến trúc và Chiến lược phát triển kiến trúc Việt Nam; quy định bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc và bảo tồn, khai thác công trình kiến trúc có giá trị nhưng chưa được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa; đối tượng quản lý kiến trúc; quy chế quản lý kiến trúc; nghĩa vụ của kiến trúc sư; quy định cấm trong hoạt động kiến trúc; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và xử lý tranh chấp trong hoạt động kiến trúc... Nhiều đại biểu cho rằng không nên quy định thời hạn của Chứng chỉ hành nghề kiến trúc, gây khó khăn cho người hành nghề. Liên quan đến quản lý nhà nước về kiến trúc, Luật cần quy định rõ quản lý nhà nước ở quy trình, giai đoạn nào, để tránh sự lãng phí thời gian của người dân, doanh nghiệp cũng như của nhà nước; đồng thời, cũng cần quy định rõ vai trò quản lý nhà nước về kiến trúc đối với các dự án đầu tư.   

Để Luật chặt chẽ, logic hơn, một số đại biểu cho ý kiến cần cụ thể hóa nội hàm của hoạt động kiến trúc trong phạm vi điều chỉnh; quy định rõ tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng mà cơ quan có thẩm quyền quy định trong quản lý thiết kế kiến trúc; dự thảo Luật cũng phải đưa ra được các quy định liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề, đối tượng được cấp chứng chỉ một cách cụ thể. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cho ý kiến chỉnh sửa, bổ sung trong cách hành văn và một số câu, từ cụ thể tại Điều 30, khoản 1; Điều 9, khoản 5; Điều 12, khoản 3; khoản 1, khoản 2 Điều 27; khoản 2 Điều 32; khoản 1 Điều 3; khoản 5 Điều 15…

Tiếp thu ý kiến các đại biểu, đồng chí Trần Văn Tiến cho biết, các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới.

Theo: Hồng Yến (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: