Lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật thi hành án Hình sự (sửa đổi)

09/04/2019

Sáng 8/4, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật thi hành án Hình sự (sửa đổi). Đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật thi hành án Hình sự sửa đổi gồm 16 chương, 209 điều quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người, pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu đều nhất trí với dự thảo Luật thi hành án Hình sự sửa đổi. Bởi thực tế, sau hơn 8 năm thi hành, Luật Thi hành án Hình sự 2010 bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, không bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các quy định của Hiến pháp 2013 và quy định pháp luật khác có liên quan. Nhiều đạii biểu cho rằng, Luật quy định về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân là quy định tiến bộ, cụ thể, chi tiết, bảo đảm đời sống tinh thần, vật chất cho phạm nhân, tuy nhiên, trong quá trình chấp hành án, phạm nhân có kết quả cải tạo tốt không nên khen thưởng, có thể sử dụng hình thức khác như cải tạo tốt sẽ được nghỉ bù bởi các phạm nhân đã mất quyền công dân thì không thể có hình thức khen thưởng. Việc tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài doanh trại theo khoản 4, điều 33 phải hỏi ý kiến phạm nhân là không cần thiết vì sẽ gây khó khăn trong việc quản lý và triển khai thực hiện tại các trại giam. Nhiều đại biểu cũng cho rằng, các nhà soạn thảo Luật cần cân nhắc, điều chỉnh lại quyền của phạm nhân là phụ nữ có thai và đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Bởi trẻ 36 tháng tuổi đã bắt đầu biết nhận thức, nếu ở trong trại giam cùng mẹ sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhận thức và tương lai sau này của đứa trẻ. Rút ngắn thời hạn thi hành án đối với án tử hình; cho ý kiến vào cách quản lý phạm nhân; quyền và trách nhiệm của phạm nhân; trách nhiệm của các cơ quan quy định trong Luật... cũng là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến.

Để Luật mang tính cụ thể, chặt chẽ, nhiều đại biểu cho rằng cần quy định rõ việc giám sát như thế nào và phạm vi giám sát đến đâu, đồng thời, cũng cần quy định cụ thể việc thực hiện các kết luận giám sát. Các đại biểu cũng cho ý kiến bổ sung, sửa đổi vào một số điều khoản cụ thể như: Khoản 2, Điều 10; Khoản 1, điều 22; Khoản 4, Điều 33; Khoản 2, Điều 41...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Văn Tiến tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý tại hội nghị, đồng thời, đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, quan tâm, theo dõi, đưa ra những đóng góp mới cho dự án Luật.

Theo: Hồng Yến (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: