Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2018

11/01/2019

Sáng 10/1/2019, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2018 và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, năm 2018, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo triển khai Năm dân vận chính quyền 2018, tập trung cải cách thủ tục hành chính nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức; phong trào “dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính hành động, sáng tạo, hiệu quả”, chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp đã tăng cường quản lý giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Năm 2018, Chính phủ đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.346/6.191 điều kiện kinh doanh. Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành 4 Quyết định, 17 Thông tư để cắt giảm 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành, giúp tiết kiệm 17,6 triệu ngày công/năm, tương đương gần 6.300 tỷ đồng. Hiện cả nước có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Đến quý IV/2018, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 các bộ, ngành đã cung cấp là 1.721 dịch vụ và các tỉnh, thành phố trực thuộc  trung ương là 45.274 dịch vụ. Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đơn thư, khiếu nại của nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề về công tác dân vận chính quyền thông qua hoạt động đối thoại giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài trong nhân dân; nâng cao chất lượng công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay và hiệu quả của mô hình “dân vận khéo” trong công tác dân vận.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm “Dân vận chính quyền” 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phân tích những tồn tại, hạn chế của công tác dân vận trong năm qua và những khó khăn trước thời cơ và thách thức lớn trong năm 2019. Đồng chí yêu cầu công tác dân vận năm 2019 phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; tập trung phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là những chính sách mới được ban hành.

Khẳng định công tác dân vận chính quyền hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đồng chí yêu cầu các cấp, bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng thể chế pháp luật; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; tiết giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà để người dân tiếp cận các dịch vụ công đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tăng cường mở rộng dân chủ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức cần thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu kiện đông người, kéo dài. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo diễn biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng; kịp thời xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, sai phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cũng tại hội nghị, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương đã ký kết phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

Theo: Hồng Yến (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: