Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2019

10/01/2019

Chiều 9/1/2019, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Theo báo cáo, tính đến hết 31/12/2018, thu cân đối ngân sách Nhà nước cả nước ước đạt trên 1.422 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so dự toán, trong đó, thu ngân sách Trung ương vượt 4,3%, thu ngân sách địa phương vượt 12,5% dự toán; tăng 64.300 tỷ đồng so báo cáo Quốc hội. Tỷ lệ động viên đạt 25,7% GDP, riêng thuế và phí đạt 21,1% GDP. Công tác điều hành chi ngân sách Nhà nước được thực hiện chủ động, tích cực, với phương châm chặt chẽ, tiết kiệm xuyên suốt từ khâu phân bổ dự toán cho đến quá trình thực hiện. Đến hết năm 2018, bội chi ngân sách Nhà nước ước dưới 3,6% GDP thực hiện; dư nợ công dưới 61% GDP, dư nợ Chính phủ dưới 52% GDP, dư nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 49,7% GDP và nằm trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Năm 2019, ngành Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục ổn định nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, tập trung cơ cấu lại ngân sách Nhà nước và nợ công theo hướng an toàn, bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công; tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính Nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội. Phấn đấu tăng thu khoảng 5% so với dự toán; đạt tỷ lệ động viên ở mức 23,5% GDP; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách Nhà nước. Đến cuối năm 2019, dư nợ công trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định khoảng 61,3% GDP.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Tài chính với các bộ, ngành, địa phương trong công tác tài chính - ngân sách Nhà nước đã đóng góp quan trọng vào thành công toàn diện của đất nước trong năm 2018.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ chặt chẽ nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Trọng tâm là quyết liệt trong công tác thu ngân sách; điều hành chi ngân sách theo dự toán, tiết kiệm; tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hiệu lực hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công; tăng cường công tác quản lý giá, thị trường, nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính, các định chế tài chính, tiến tới hình thành các trung tâm tài chính ở các khu đô thị lớn; đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản; tích cực, chủ động hội nhập tài chính quốc tế.

Theo: Bích Phượng (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: