Đoàn kiểm tra Trung ương kiểm tra việc thực hiện Năm dân vận chính quyền tại Vĩnh Phúc

03/12/2018

Ngày 30/11, Đoàn kiểm tra của Trung ương do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Năm dân vận chính quyền tại Vĩnh Phúc. Làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Năm 2018 được Ban Dân vận Trung ương lấy chủ đề là "Năm dân vận chính quyền" nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận, nỗ lực xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân. Ðồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tham mưu thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết số 25 của Trung ương về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Báo cáo với Đoàn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Bá Huy cho biết: Thực hiện chủ trương về “Năm dân vận chính quyền”, Vĩnh Phúc đã ban hành các kết luận, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa 9 nội dung thuộc trách nhiệm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và 9 nội dung thuộc trách nhiệm của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận bằng các mô hình cụ thể, phân công rõ người, rõ việc cho từng tổ chức, gắn với thực hiện mô hình cơ quan khối đạt hiệu quả. UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước với tinh thần chủ động, quyết liệt theo hướng bền vững, có tính chiến lược và tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là tập trung vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, cải cách hành chính,  đầu tư xây dựng, giải pháp nâng cao các chỉ số PAPI, PCI, Par Index...

Tỉnh cũng có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững an ninh, trật tự xã hội; giải quyết dứt điểm một số vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài góp phần giảm dần các vụ việc phát sinh, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người lên các cơ quan Trung ương, tạo chuyển biến tích cực tình hình và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, từ việc đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, Vĩnh Phúc đã thu hút, tạo sự lan tỏa trong huy động sức dân chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chủ trương giải phóng mặt bằng và xây dựng được hàng trăm các mô hình tự quản bảo vệ an ninh tổ quốc…góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng, thúc kinh tế - xã hội phát triển.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đề nghị tỉnh làm rõ một số nội dung như: Việc giải quyết các bức xúc của người dân; bổ sung các số liệu liên quan đến công tác kiểm tra dân vận chính quyền; công tác đối thoại giữa chính quyền với nhân dân ở cấp huyện, thành phố; vai trò của dân vận trong công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Đánh giá rõ tình hình triển khai việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, cần đánh giá rõ sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, vai trò của người đứng đầu…

Làm rõ thêm một số nội dung Đoàn quan tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng định, những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận, với mục đích là xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh và để tạo sự đồng thuận, đồng lòng, thống nhất cao trong  Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Năm dân vận chính quyền là Vĩnh Phúc đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch và tăng cường công tác chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai, thực hiện tốt các nội dung này. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường các cuộc đối thoại, gặp gỡ với người dân và doanh nghiệp để nắm bắt, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; từng bước triển khai, thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu quả, hiệu lực.

Chúc mừng những kết quả nổi bật của Vĩnh Phúc đạt được trong Năm dân vận chính quyền 2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Kết luận, Nghị quyết của Trung ương về công tác này. Chủ động đổi mới việc phân công trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường hòa giải ở cơ sở. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; tổ chức thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể giám sát hoạt động của chính quyền, cán bộ, công chức và để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Theo: Phúc Long (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: