Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước làm việc với huyện Yên Lạc

07/11/2018

Chiều 6/11, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Yên Lạc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Từ việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, 10 tháng năm 2018, kinh tế - xã hội của huyện Yên Lạc tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 755 tỷ đồng, đạt 102% dự toán năm. Với thế mạnh là sản xuất nông nghiệp, nhờ việc tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và thực hiện kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi nên Yên Lạc luôn dẫn đầu tỉnh về năng suất, sản lượng cây trồng hàng năm; chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển. Đến nay, toàn huyện có hơn 8.890 con trâu, bò; hơn 1.390ha nuôi trồng thủy sản và đã hình thành nhiều vùng sản xuất theo chuỗi liên kết như: Chuối tiêu hồng ở Liên Châu; vùng sản xuất rau an toàn theo chuẩn Vietgap tại xã Hồng Phương; ớt xuất khẩu tại thôn Xuân Đài, xã Nguyệt Đức…

Để tạo quỹ đất, thúc đẩy công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại– xây dựng phát triển, địa phương đã cơ bản hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng 17 dự án, với diện tích 37,3ha; chỉ đạo các các chủ đầu tư triển khai xây dựng cụm công nghiệp Phương Minh, cụm công nghiệp Đồng Văn; hoàn thiện thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Trung Nguyên, khu đất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê tại xã Yên Đồng.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung giám sát, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, quản lý đất đai tiếp tục được chấn chỉnh, đã xử lý kịp thời hạn chế thấp nhất các trường hợp vi phạm. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hùng đề nghị UBND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sang đất dịch vụ ở 3 xã Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên; xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07 quy định thực hiện một số cơ chế chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; có cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất; hỗ trợ vốn thanh toán 100% nợ xây dựng cơ bản từ ngày 31/12/2014 trở về trước đối với các địa phương. Cùng với đó, cho phép địa phương xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Hồng Châu; điều chỉnh số lượng giao chỉ tiêu biên chế công chức cho phù hợp theo Nghị định số 21 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị huyện Yên Lạc tiếp tục áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương trong sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các vùng sản xuất rau an toàn, sản xuất liên kết chuỗi; rà soát lại việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy; quan tâm hơn đến việc tổ chức, thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố; rà soát điều chỉnh khu vực dự kiến xây dựng lò đốt rác cho phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, cân đối nguồn lực các công trình xây dựng theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với thực tế địa phương.

Đánh giá cao nỗ lực của huyện Yên Lạc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị lãnh đạo huyện Yên Lạc tiếp tục bám sát công tác chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, của tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm. Tiếp tục triển kha thực hiện tốt Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là trong công tác quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng. Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết đất dịch vụ cho dân. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo đúng Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng.

Về nhiệm vụ xây dựng kế hoạch năm 2019, cần bám sát vào các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục làm tốt công tác dồn thửa đổi ruộng và nhân rộng ra các địa phương; sớm hoàn thiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phục vụ sản xuất thương mại, dịch vụ ở các xã Tề Lỗ, Đồng Văn, Trung Nguyên. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai...

Theo: Bảo Chi (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: