Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại thành phố Phúc Yên

11/10/2018

Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2015-2017, ngày 10/10, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh tiến hành giám sát tại Bảo hiểm xã hội thành phố Phúc Yên, Trung tâm Y tế thành phố và Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Đồng chí Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên thường trực Ủy ban pháp luật của Quốc hội.

Buổi sáng, Đoàn giám sát  tại Trung tâm Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Phúc Yên.

Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên là bệnh viện hạng III thuộc tuyến huyện có quy mô 70 giường bệnh. Trung tâm hiện có 54 chủng loại thiết bị y tế, đạt khoảng 80% so với danh mục quy định của Bộ Y tế và yêu cầu phát triển dịch vụ kỹ thuật. Thực hiện các chính sách về BHYT trong công tác khám, chữa bệnh, đơn vị thường xuyên phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố trong giám sát việc sử dụng đúng người, đúng bệnh, đúng quy định. Năm 2015, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm trên 6.300 lượt người, điều trị ngoại trú hơn 49.500 lượt người, tổng chi theo BHYT trên 13,9 tỷ đồng. Năm 2017, số điều trị nội trú là 5.976 lượt bệnh nhân, điều trị ngoại trú 55.900 lượt, tổng chi theo BHYT hơn 21,7 tỷ đồng.

Do chưa có trụ sở chính làm việc, hiện đơn vị đang đóng trên 4 địa điểm khác nhau gây khó khăn trong việc thu hút nhân tài và khó đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Trung tâm Y tế thành phố đề nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng địa điểm mới cho đơn vị, bổ sung trang thiết bị để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị; có cơ chế, chính sách thu hút bác sỹ về tuyến huyên để có nguồn nhân lực thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao tại cơ sở; tăng số giường bệnh từng năm cho đơn vị theo nhu cầu thực tế. Đồng thời, giải quyết những vướng mắc trong khám chưa bệnh BHYT hiện nay.

Để đảo bảo quyền lợi khám, chữa bệnh đối với các đối tượng tham gia BHYT, Bảo hiểm xã hội thành phố Phúc Yên đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát hồ sơ, kịp thời cấp thẻ BHYT cho các đối tượng và người lao động. Trong 3 năm, từ 2015 đến 2017, Bảo hiểm xã hội thành phố đã cấp trên 148.000 thẻ BHYT cho các đối tượng. Việc quản lý, kiểm tra các đối tượng tham gia BHYT được thực hiện đúng quy trình, nghiệp vụ; việc giải quyết các chế độ cho người tham gia BHYT được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác phối hợp với các cơ sở trong khám, chữa bệnh BHYT được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.  

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị hai đơn vị làm rõ hơn công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật trong khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn; quy trình, thủ tục trong công tác khám, chữa bệnh BHYT với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính để thuận lợi nhất cho người dân; việc tổ chức thu chi trong khám, chữa bệnh BHYT tại địa phương. Đồng thời, đánh giá tình trạng trục lợi BHYT trên địa bàn; những sai sót trong cấp phát thẻ BHYT; việc sử dụng trang thiết bị xã hội hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh BHYT, bất cập trong thanh quyết toán các loại hình này. Bên cạnh đó, rà soát lại các Quyết định về hỗ trợ các đối tượng tham gia BHYT; báo cáo cụ thể việc thực hiện Thông tư 37 và Thông tư 15 của Bộ Y tế; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định BHYT; thực hiện mua sắm trang thiết bị, thuốc và danh mục thuốc, thực hiện đấu thầu thuốc.

Đánh giá cao hoạt động khám, chữa bệnh và công tác phối hợp giữa Trung tâm Y tế thành phố và Bảo hiểm thành phố Phúc Yên thời gian qua, đồng chí Lưu Đức Long đề nghị 2 đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT; đẩy mạnh tuyên truyền trong lĩnh vực này, nhất là đối với nhóm BHYT gia đình, BHYT tự nguyện, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và hướng tới BHYT toàn dân. Cùng với đó, nâng cao năng lực, đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh BHYT; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ này. Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Bảo hiểm xã hội với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn; thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHYT, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện tại địa phương.

Buổi chiều, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác khám, chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã chú trọng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế bên cạnh việc thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Từ năm 2015 đến 2017, bệnh viện đã khám, chữa bệnh cho trên 189,3 nghìn lượt bệnh nhân có thẻ BHYT. Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, bệnh viện áp dụng thanh toán bảo hiểm vào tất cả các ngày trong tuần, đồng thời, tư vấn, giải thích cặn kẽ các thắc mắc của người dân về dịch vụ BHYT. Đồng thời, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và thanh toán BHYT, đảm bảo thủ tục nhanh chóng, chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, theo Ban Giám đốc bệnh viện, quá trình thực hiện khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT còn gặp không ít khó khăn, nhất là công tác giám định BHYT. Việc triển khai các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền chưa thực sự thống nhất giữa 2 đơn vị; trong khi việc thanh quyết toán trên phần mềm giám định còn nhiều vướng mắc, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đề nghị Bảo hiểm xã hội xem xét, cân đối lại nguồn quỹ BHYT, sớm thanh toán cho bệnh viện những kinh phí còn tồn đọng để đảm bảo hoạt động.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên bổ sung số liệu cụ thể về thu, chi trong khám, chữa bệnh BHYT; làm rõ hơn những khó khăn và kiến nghị, đề xuất trong việc triển khai thanh, quyết toán giữa Bảo hiểm xã hội với Bệnh viện trong công tác này; đánh giá đúng công tác thanh, kiểm tra của chính đơn vị trong thực hiện khám, chữa bệnh BHYT.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Lưu Đức Long đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng về thực hiện chính sách pháp luật về khám, chữa bệnh BHYT tại đơn vị; phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động này. Tiếp tục cải tiến lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính trong công tác khám chữa bệnh nói chung, khám, chữa bệnh BHYT nói riêng. Đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách này, trong đó có tiếp cận dịch vụ, hồ sơ, thanh toán khám, chữa bệnh BHYT.

Theo: Hồng Yến (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: