Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

10/10/2018

Tiếp tục chương trình giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về lĩnh vực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2017, ngày 9/10, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh đã có buổi giám sát tại 2 huyện Vĩnh Tường và Tam Đảo.

Tại huyện Vĩnh Tường, dưới sự chủ trì của đồng chí Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội huyện và Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường. Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và lãnh đạo huyện Vĩnh Tường.

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Tường cho thấy: Sau 3 năm thực hiện chính sách pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng tăng, đạt tỷ lệ bao phủ và kế hoạch được giao. Việc giải quyết các chế độ cho người tham gia bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định dưới 2 hình thức: Thanh toán trực tiếp và thanh toán khám chữa bệnh với cơ sở khám chữa bệnh.

Theo đó, với 5 nhóm đối tượng đơn vị đang quản lý, thu và cấp thẻ gồm: Nhóm do người lao động, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế, đối tượng do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, đối tượng do ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng và nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình, trong giai đoạn 2015 – 20217, tổng thu bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đã đạt gần 189 tỷ đồng. Nếu như năm 2015, độ bao phủ số người tham gia bảo hiểm y tế mới đạt 71% thì đến năm 2017 đã nâng lên mức 85,3%.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn, cùng với tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường luôn quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động phối hợp với Bảo hiểm y tế huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Giai đoạn 2015 – 2017, Trung tâm đã tổ chức khám, điều trị bảo hiểm y tế cho 578.600 lượt người.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, đại diện Bảo hiểm xã hội huyện và Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền rà soát, đánh giá kỹ việc thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, từ đó có cơ sở đề xuất, sửa đổi bổ sung Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn liên quan. Riêng cấp huyện, cần chỉ đạo đưa khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là một trong những tiêu chí thi đua đối với các cơ sở khám chữa bệnh; có cơ chế khuyến khích các đơn vị, địa phương phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn…

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị  giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến quy trình thực hiện khám, chữa bệnh và thanh, quyết toán bảo hiểm y tế; các số liệu mức thu - chi bảo hiểm y tế, số thẻ bảo hiểm đã cấp đối với từng đối tượng; nguyên nhân vượt quỹ bảo hiểm; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính pháp pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân…

Cho rằng huyện Vĩnh Tường đã nỗ lực và đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện chính sách pháp luật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, đồng chí Lưu Đức Long cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, hướng tới thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa các bên liên quan. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo: Bích Phượng (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: