Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

13/09/2018

Ngày 11/9/2018, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các địa phương trong cả nước.

Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Những năm qua, cùng với việc đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương, công tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai, là giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Với chủ trương, quan điểm chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, nhằm bao quát toàn diện, bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước từ trung ương đến địa phương, khắc phục những hạn chế, tồn tại trước đây, tạo cơ chế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 23/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng tại các bộ, cơ quan ngang bộ thay vì chỉ địa phương như trước; hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa các cấp; quy định rõ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia và xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa tập trung, thống nhất cấp bộ, cấp tỉnh…

Tại hội nghị, một số bộ, ngành, địa phương đã tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư; đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực và tiến bộ của các bộ, ngành, địa phương trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thời gian qua. Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: Hoàn thiện thể chế, tập trung xây dựng, ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định. Các bộ, ngành, địa phương phải kiện toàn tổ chức và bố trí trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp; tổ chức giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa theo hướng nâng tỷ lệ giải quyết với phương châm “4 tại chỗ, 8 công khai”.

Các đơn vị chấn chỉnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính, tránh tình trạng người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần, chậm trễ các thủ tục, nghiên cứu đề xuất chế độ ưu đãi cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính...

Phát biểu tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đồng chí giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính thuộc cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở thực hiện, tránh tình trạng chồng chéo, chậm trễ các thủ tục hành chính của cá nhân, cơ quan và doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh.

Theo: Kim Hiền (http://baovinhphuc.com.vn)

Các tin đã đưa ngày: