Đoàn công tác Quân khu 2 kiểm tra công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

10/08/2018

Ngày 9/8, Đoàn công tác Quân khu 2 do Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ Quân khu làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; các thành viên Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh.

Từ năm 2017 đến nay, công tác xây dựng khu vực phòng thủ ở Vĩnh Phúc tập trung vào một số nội dung: Xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần; xây dựng tiềm lực kinh tế, quốc phòng an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và là lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai. Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp. Đồng thời, gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực phòng thủ tỉnh khi có tình huống xảy ra.

Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH công nghệ Cosmos

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành đã làm rõ thêm những nội dung Đoàn công tác quan tâm liên quan đến việc sử dụng đất quốc phòng, công tác xây dựng lực lượng vũ trang địa phương gắn với quá trình hoàn chỉnh thế trận khu vực phòng thủ; nguồn lực đầu tư cho hoạt động quốc phòng, củng cố khu vực phòng thủ; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với xây dựng khu vực phòng thủ…

Cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ Quân khu 2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng định, những năm qua, Vĩnh Phúc luôn quan tâm, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ vững mạnh cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Quân khu 2 để Vĩnh Phúc xây dựng lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhấn mạnh vị trí chiến lược của Vĩnh Phúc trong xây dựng khu vực phòng thủ quốc gia, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó, trọng tâm là công tác quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Trung ương về xây dựng khu vực phòng thủ; việc đầu tư nguồn lực cho công tác này.

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Trung ương về khu vực phòng thủ, đề cao cảnh giác, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục chăm lo, nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố. Tăng cường công tác phối hợp trong việc nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ. Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, qua đó, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh.

Trước đó, Đoàn đã đi kiểm tra công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Trường sỹ quan Tăng Thiết giáp, Công ty THNN công nghệ Cosmos; thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên và các huyện: Sông Lô, Vĩnh Tường và một số cơ quan, đơn vị.

Theo: Phúc Long (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: