90 học viên tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị, khóa học 2016-2018

09/08/2018

Sáng 8/8, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khu vực I phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức lễ tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2016-2018. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I.

Sau 2 năm học tập, 90 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các huyện, thành phố, lãnh đạo cấp phòng, ban, đơn vị và cán bộ trong diện quy hoạch của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được trang bị những tri thức cơ bản và có hệ thống về Triết học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; khoa học chính trị lãnh đạo quản lý; đường lối, quan điểm của Đảng, các chuyên đề về kinh tế - xã hội. Cùng với đó là các chuyên đề về nâng cao năng lực tư duy lý luận và các hoạt động thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp Bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận chính trị, trong đó có 8 học viên đạt loại giỏi, 76 học viên đạt loại khá.

Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I trao bằng khen cho 2 học viên có thành tích cao trong học tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, học phải đi đôi với hành, lý luận phải gắn với thực tiễn, học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người cách mạng. Đồng chí đề nghị mỗi học viên cần chủ động nghiên cứu, vận dụng những kiến thức đã học vào quá trình công tác thực tiễn để tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Theo: Lê Duyên (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: