Tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

07/08/2018

Tăng cường phối hợp, gắn kết chặt chẽ các nhiệm vụ của Chương trình với các vấn đề cấp thiết trong xây dựng nông thôn mới của các địa phương; tập trung vào các dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; huy động tối đa nguồn lực xã hội, nguồn lực ngoài nhà nước, thu hút mạnh hơn nữa sự tham gia của doanh nghiệp và người dân… Đây là những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới được đưa ra tại hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2017 và định hướng giai đoạn 2018 – 2020.

Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sáng 6/8 dưới sự chủ trì của các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc; Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng dự các đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trong cả nước. Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, cả nước đã lựa chọn được 69 đề tài, dự án để thực hiện; xây dựng được 147 mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản thuộc nhiều lĩnh vực ngành, nghề. Qua đó, giúp hơn 5.000 hộ nông dân của gần 100 xã trên địa bàn 40 tỉnh được hưởng lợi; giúp các địa phương, hợp tác xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt. Trong đó, ưu điểm nổi bật là thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia các đề tài, dự án, đóng góp kinh phí đối ứng tới 43% tổng kinh phí thực hiện Chương trình; đã thiết lập được cầu nối vững chắc giữa sản xuất và thị trường tiêu thụ, bước đầu đảm bảo công bằng thương mại cho nông dân. Đặc biệt, khi mới thực hiện Chương trình, các mô hình, dự án chỉ có quy mô trên dưới 100 ha, nhưng đến nay đã nhanh chóng được nhân rộng hàng nghìn ha ở các vùng sản xuất trọng điểm tại Đồng bằng sông Hồng, Đông bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên; thu hút được hàng nghìn chuyên gia, cán bộ khoa học của nhiều chuyên ngành, hàng trăm giáo sư, tiến sĩ đầu ngành tham gia thực hiện các đề tài, dự án.

Cho biết đến thời điểm này, Vĩnh Phúc đã có 98/112 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, mục tiêu đến hết năm 2019, tỉnh phấn đấu có 100% số xã, huyện đạt chuẩn và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Với quan điểm phải lấy khoa học và công nghệ làm nền tảng thúc đẩy phát triển nông nghiệp và dịch vụ, tạo nguồn thu ngân sách để đầu tư phát triển và hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, giai đoạn 2012 – 2017, tỉnh đã triển khai, áp dụng 12 dự án, 150 đề tài, 70 tiến bộ kỹ thuật vào thực tế sản xuất. Trong đó, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ được nhân rộng gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, nhất là đối với các nhóm sản phẩm chủ lực, phù hợp với vùng miền, làm tăng hiệu quả sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao đã mang lại hiệu quả thiết thực và thân thiện với môi trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Vĩnh Phúc đã và đang đẩy mạnh các hoạt động thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản phẩm sạch, chất lượng, đủ điều kiện cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Vì vậy, việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ công nghệ đóng vai trò rất quan trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả cùng khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện đưa khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới gian đoạn 2012 – 201. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp hay như: Nâng cao hiệu qủa thực hiện chính sách an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới; áp dụng luật pháp và hương ước làng trong quản lý xã hội nông thôn mới; nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các khu dân cư; thực hiện tiêu chí môi trường và các mô hình mẫu về xử lý tổng hợp chất thải rắn trong xây dựng nông thôn mới…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ của một số tỉnh, thành phố

Biểu dương những thành tựu đã đạt được, đồng thời, chỉ ra những tồn tại trong giai đoạn 2012 – 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu trong thời gian tới, Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Xác định rõ tiêu chí lựa chọn đề tài, dự án để đảm bảo sự chặt chẽ trong quá trình tuyển chọn, tránh dàn trải, tập trung được nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; sớm hoàn thiện, bổ sung các văn bản pháp quy để kịp thời triển khai thực hiện Chương trình; có những đề tài, mô hình đóng góp thiết thực cho Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; gắn nghiên cứu mới với đúc kết bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước. Đặc biệt, các đề tài nghiên cứu ứng dụng, các dự án xây dựng mô hình nhất thiết phải có hiệu quả thực tế, góp phần làm sáng tỏ các cơ sở khoa học và thực tiễn để giải quyết những vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành. Có cơ chế lồng ghép nguồn lực của các Chương trình Khoa học công nghệ các cấp trong cả nước phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhất là phối hợp có hiệu quả với 3 Chương trình Khoa học công nghệ vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; ưu tiên nghiên cứu xây dựng các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới đặc thù và các dự án xây dựng mô hình ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Theo: Bích Phượng (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: