Ban Dân vận Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm

11/07/2018

Sáng 10/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện tốt công tác tham mưu và tập trung đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, 6 tháng đầu năm 2018, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt kết quả tốt. Tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất; triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước.

Công tác dân vận của các cấp chính quyền được đẩy mạnh. Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh tổ chức các đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; triển khai giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở; tiếp tục vận động đẩy mạnh các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình xây dựng nông thôn mới, đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh đã giải quyết được 322 trường hợp thôi việc theo nguyện vọng, cắt giảm được 9.799 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn/tổ dân phố; 95/112 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó 83 xã đạt được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được các cấp, ngành triển khai thực hiện hiệu quả; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc nên tình hình sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức, cá nhân các tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện Đề án 01, công tác vận động quần chúng nhân dân nhận đền bù giải phóng mặt bằng còn khó khăn; kinh phí thực hiện dồn ghép ruộng đất; một số điểm nóng khai thác cát sỏi; tình hình xử lý rác thải tại các địa phương....

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Bá Huy đề nghị Ban Dân vận các cấp tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo, dư luận xã hội; tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; tình hình Đại hội Nông dân cấp tỉnh để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương khóa IX, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Thông tri 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Đồng thời, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào yêu nước.

Theo: Lê Duyên (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: