Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

13/06/2018

Ngày 12/6, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 6/2018 thảo luận, thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8. Trong đó, trọng tâm là bàn các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 7,61% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,61%; công nghiệp và xây dựng tăng 12%; các ngành dịch vụ tăng 7,4% và thuế sản phẩm giảm 0,27%. Ước tổng vốn đầu tư các dự án FDI đạt 224,3 triệu USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ; các dự án DDI đạt trên 2.146 tỷ đồng, tăng 77,1% so với cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách ước đạt 13,77 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so cùng kỳ, đạt 46,5% dự toán được giao năm 2018. Công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, hoạt động Trung tâm hành chính công của tỉnh và cấp huyện vận hành hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, an toàn giao thông được đảm bảo.

Đ/c Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại và đưa ra nhận định khả năng hoàn thành đối với từng chỉ tiêu đã đề ra; làm rõ vì sao tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án, công trình còn chậm. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2018.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Phong, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ Đông – Xuân 2018, năng suất các loại cây trồng chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ, riêng cây lúa ước đạt 62,51 tạ/ha, nên nông dân Vĩnh Phúc rất phấn khởi. Tuy nhiên, trên thực tế, giá trị kinh tế từ các loại cây trồng đem lại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh đang có. Vì vậy, thời gian tới, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục chỉ đạo sản xuất theo hướng đảm bảo an ninh lương thực đi đôi với chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho năng suất, giá trị kinh tế cao. Đối với chăn nuôi, mặc dù những tháng gần đây giá lợn hơi cùng các sản phẩm gia súc, gia cầm đang tăng cao tạo điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi phát triển. Song quan điểm của ngành sẽ không khuyến khích người chăn nuôi tăng đàn ở thời điểm này để tránh rủi ro trước những biến động bất thường của thị trường và dịch bệnh có thể xảy ra.

Làm rõ thêm nguyên nhân việc giải ngân vốn đầu tư công một số công trình, dự án chậm, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, mặc dù UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp giảm bớt thời gian, thủ tục nhưng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này vẫn là do hồ sơ, trình tự, thủ tục của các dự án, nhất là dự án thuộc nhóm A, B nhiều, mất rất nhiều thời gian thẩm định, chờ xin ý kiến các cấp, ngành. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng cho rằng, UBND tỉnh cần chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh lại một số quy định trong Luật Đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án và quyết toán sau khi hoàn thành.

Đánh giá về những chính sách thu hút đầu tư trong thời gian qua, đồng chí Bùi Minh Hồng, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 45 dự án, trong đó, có 27 dự án FDI và 20 dự án DDI. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã và đang đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, mời gọi đầu tư vào tỉnh, trong đó, đặc biệt chú ý đến những khu công nghiệp mới tại các huyện Tam Dương, Vĩnh Tường, Sông Lô, Lập Thạch… Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan sớm bố trí thêm nguồn vốn nằm ngoài kế hoạch đầu tư công để thực hiện một số dự án, chương trình nhằm tiếp tục thu hút các doanh nghiệp trong, ngoài nước đến với Vĩnh Phúc.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế về giải quyết đơn thư khiếu nại chưa triệt để; một số vấn đề nổi cộm liên quan đến tội phạm hình sự, đất đai, an ninh tôn giáo, khai thác khoáng sản; triển khai đầu tư công chậm về trình tự, thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng; những vướng mắc do quy định của pháp luật, của tỉnh cản trở tiến độ giải ngân vốn đầu tư công,… Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhất là đối với những "chỉ tiêu nóng" về thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo.

Về nhiệm vụ cụ thể 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành và địa phương cần tập trung các giải pháp xây dựng, triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là vào các khu công nghiệp mới, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các công trình, dự án trọng điểm; chỉ đạo sản xuất vụ Mùa, Đông – Xuân, trong đó, tăng cường thêm những loại cây, rau màu cho giá trị kinh tế cao. Đồng thời, rà soát lại những dự án còn vướng mắc về thủ tục, trình tự để tháo gỡ vướng mắc cho chủ đầu tư; dứt khoát chỉ đạo việc bồi thường giải phóng mặt bằng phải làm trước khi đấu thầu xây lắp; tăng cường công tác giải ngân, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản.

Cho ý kiến vào báo cáo thực hiện tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, kết quả thu ngân sách có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Từ nay đến cuối năm, ngành Thuế, các địa phương, cơ quan có liên quan cần khẩn trương rà soát lại các nguồn thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chỉ đạo thu nợ đọng thuế trong các doanh nghiệp; tăng nguồn thu từ đấu giá sử dụng đất thương phẩm để lấy nguồn lực cho đầu tư và bù đắp hụt thu ngân sách. Đối với chi ngân sách Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải thực hiện chi theo dự toán, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Phiên họp UBND tỉnh cũng đã bàn, cho ý kiến vào báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh; báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 201 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020; báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chấp thuận thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Qũy đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng thực hiện đầu tư và cho vay; báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh./.

Theo: Bích Phượng (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: