Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh

13/06/2018

Sáng 12/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/12/2017.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Trên cơ sở các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/12/2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tiếp thu và tích cực thực hiện; kịp thời ban hành các kế hoạch, văn bản để chấn chỉnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát; khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người nghèo; công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2016; chính sách pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước trên địa bàn; kết quả giám việc triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013; tình hình lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và triển khai các dự án, công trình năm 2016 theo Luật Đầu tư công; công tác phòng cháy, chữa cháy; một số biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.

Tuy nhiên, việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc do nguồn lực đảm bảo chính sách giảm nghèo của tỉnh ngày càng khó khăn; việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn chậm; việc thực hiện và giải ngân vốn chưa cao; các văn bản quy định về đặt hàng dịch vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi còn nhiều vướng mắc khi áp dụng; các địa phương chưa huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh bố trí kinh phí để tiếp tục triển khai 353 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; có chính sách ưu đãi để thu hút các bác sĩ có trình độ cao về công tác tại các cơ sở y tế; đảm bảo nguồn kinh phí hàng năm tổ chức tập huấn các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nhiều lực lượng tham gia nhằm chủ động đối phó hiệu quả khi có cháy nổ xảy ra...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan rà soát, kịp thời bổ sung các nội dung theo ý kiến của thành viên Đoàn giám sát; làm rõ một số kiến nghị chưa được thực hiện tốt, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, đồng thời sớm hoàn thiện báo cáo để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8 tới đây./.

Theo: Lê Duyên (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: