Trao đổi về mô hình, tổ chức bộ máy và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

15/05/2018

Sáng 14/5, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn đã có buổi trao đổi, làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về mô hình, tổ chức bộ máy và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 55 chi, đảng bộ cơ sở với gần 4.000 đảng viên. Những năm qua, cùng với triển khai tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chú trọng gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy.

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ năm 2017, Ban thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, thống nhất trong toàn Đảng bộ về hình thức, quy trình sinh hoạt và tổ chức mô hình điểm sinh hoạt chuyên đề ở 5 cụm; thành lập 3 Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ do các đồng chí Phó Bí thư làm Tổ trưởng. Tính từ năm 2017 đến nay, đã có 74 lượt cán bộ trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Trong công tác kiểm tra, giám sát, hằng năm, Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành 3– 5 cuộc kiểm tra, giám sát theo hướng cụ thể hóa, kịp thời chỉ ra ưu điểm, nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm để có giải pháp khắc phục, tổ chức thực hiện; kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm những đơn thư, khiếu nại.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kiến nghị Trung ương sớm sửa đổi, bổ sung, quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quy định rõ đối với những Đảng bộ cơ sở có 200 đảng viên trở lên có 1 biên chế chuyên trách Đảng trực thuộc khối Đảng; sửa đổi, bổ sung Quy định 97, 98 của Bna Bí thư T.Ư Đảng vì đến nay có nhiều điểm đã không còn phù hợp.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. đồng chí Trần Văn Vinh yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơ vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, mong muốn Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ để Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phân tích, làm rõ một số nội dung Đoàn công tác quan tâm liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác bố trí cán bộ chuyên trách, cơ cấu ủy viên Ủy ban kiểm tra và chế độ hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở; mối quan hệ giữa Đảng ủy Khối với các Đảng bộ huyện trong quá trình sắp xếp, chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng; công tác kiểm tra tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát…

Đánh giá cao kết quả Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh đã đạt được, đồng chí Lê Mạnh Hùng giao Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp những ý kiến kiến nghị của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để kịp thời phản ánh tới Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Theo: Bích Phượng (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: