Ngành LĐ-TB&XH cần thêm nhiều giải pháp đột phá để thực hiện nhiệm vụ

12/04/2018

Có buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sáng 11/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì lưu ý, vấn đề quan trọng nhất là Sở đưa ra được các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành, thị. 

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khổng Sơn Trường cho biết: Với 9 phòng chuyên môn, 7 đơn vị sự nghiệp, 248 cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng, năm 2017, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong năm, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định, kế hoạch nhằm thực hiện thành công các các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. 

Các mặt công tác: Lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; việc làm, an toàn lao động, dạy nghề; chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội…đều được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng các quy định pháp luật. Trong năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 25.733 lao động, vượt kế hoạch đề ra và tăng 3,8% so với năm 2016. Trong đó, có gần 2.150 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Toàn tỉnh có hơn 85.300 đối tượng chính sách, 74.500 người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 2.400 nhà cho các đối tượng có công. 

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018, đồng chí Khổng Sơn Trường đề nghị UBND tỉnh đồng ý phương án nâng mức tín chấp lên 200 triệu đồng/lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và 100 triệu đồng/lao động đối với các đối tượng còn lại đi xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khi tiếp nhận dự án đầu tư, doanh nghiệp phải xây dựng phương án sử dụng lao động. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đơn hàng xuất khẩu lao động tại Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh, Trung tâm dịch vụ việc làm và Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên được hỗ trợ 1 phần kinh phí học tập. Đồng thời, bố trí kinh phí nâng cấp, tu bổ các nghĩa trang liệt sỹ cấp xã.  

Trên cơ sở báo cáo, làm rõ hơn các khó khăn, vướng mắc của từng lĩnh vực, nhất là trong công tác đào tạo, giải quyết việc làm, các đại biểu đề nghị tỉnh sớm điều chỉnh mức vay vốn giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động phù hợp với nhu cầu thực tế. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho việc sửa chữa, nâng cấp các cơ sở dạy nghề. Cùng với đó, có các giải pháp để các doanh nghiệp mở rộng đối tượng tuyển dụng ở độ tuổi cao hơn và kéo dài thời gian sử dụng lao động. Tăng cường biên chế cho các cơ sở dạy nghề, cơ sở cai nghiện ma túy.

Khẳng định Lao động – Thương binh và Xã hội là lĩnh vực rất rộng, rất lớn và rất nhạy cảm, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân, nhất các đối tượng là người có công và người dễ bị tổn thương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu Sở cần nhìn nhận rõ các vấn đề như: Năng suất lao động trong các doanh nghiệp, khu vực nông thôn chưa cao; thu nhập bình quân đầu người chưa cao, mới đạt hơn 80 triệu đồng/người/năm trong khi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI phấn đấu đến năm 2020 là 110 triệu đồng/người/năm. Chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các dịch vụ, nghệ thuật giao tiếp phục vụ ngành du lịch, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp… 

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung làm tốt công tác tham mưu thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và phải có các giải pháp mang tính đột phá, thực hiện được tất cả các chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI có liên quan đến ngành. Tiếp tục rà soát để có giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh về đào tạo lao động. Cùng với đó, rà soát lại các cơ chế, chính sách về lao động, việc làm, tham mưu UBND tỉnh có chính sách khuyến khích về lĩnh vực này. Tăng cường  tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động; chủ động nắm chắc tình hình hoạt động, xu hướng các ngành nghề xã hội, doanh nghiệp cần để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề. Tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục nghề nghiệp, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh. Chủ động làm tốt công tác đào tạo theo hướng đi trước một bước để đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Đặc biệt, tập trung triển khai tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, chú trọng giải quyết, xác nhận những trường hợp còn tồn đọng sau chiến tranh kéo dài. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả các mặt công tác; đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai, thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy. 

Theo: Bảo Chi (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: