Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

12/04/2018

Chiều 10/4, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020. Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đến 31/12/2017, trên địa bàn tỉnh có 8.588 doanh nghiệp, trong đó, có khoảng 8.330 doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng 66,5% về số doanh nghiệp so với năm 2012. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01 về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; thành lập 3 ban chỉ đạo gồm: Ban chỉ đạo xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tỉnh Vĩnh Phúc và Ban chỉ đạo công tác dồn thửa đổi ruộng và giải quyết đất dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ban hành các chính sách hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt; chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp và chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dịch vụ tập trung quy mô lớn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút đầu tư, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết tồn tại về chính sách đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân... 

Tuy nhiên, giai đoạn 2013-2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng còn nhiều khó khăn, vướng mắc nên nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, giai đoạn 2013-2017, tốc độ tăng vốn đầu tư bình quân hằng năm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa  mới đạt 8,8%/năm (mục tiêu nghị quyết là 20-25%); mức đóng góp GRDP khoảng 7.713 tỷ đồng/năm, chiếm 9% (mục tiêu 15-20%); đóng góp vào tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 6,44%/năm (mục tiêu 10-15%); đóng góp vào tốc độ tăng trưởng bình quân tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 14,48%/năm (mục tiêu là từ 15-17%).  

Để hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển và sớm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đề ra, các đại biểu đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét lại một số chỉ tiêu để đảm bảo tính khả thi; sớm cụ thể hóa các quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Rà soát lại mô hình sản xuất và có định hướng ưu tiên phát triển nhằm phát huy lợi thế, thế mạnh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng hình thành các mô hình tổ chức sản xuất, các chuỗi liên kết. Tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình gặp mặt doanh nghiệp vào thứ 6 hằng tuần và tăng cường gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp. Cùng với đó, có giải pháp hỗ trợ đầu ra, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp... 

Phân tích, làm rõ hơn các khó khăn, vướng mắc tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh đến các doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện báo cáo trước ngày 18/4/2018. Trong đó, cần đánh giá kỹ hơn về thực trạng, tiềm năng phát triển, khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, cơ cấu loại hình các doanh; vai trò, đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng năm, từ năm 2013 đến năm 2017. Bên cạnh đó, đánh giá kỹ hơn các cơ hội hình thành phát triển doanh nghiệp; có các phụ lục về các cơ chế, chính sách tỉnh đã ban hành. Trong phần giải pháp, cần bổ sung các giải pháp về công tác tuyên truyền; giải pháp về siết chặt công tác quản lý các loại hình kinh doanh khác; công tác kết nối giữa các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.   

Theo: Thanh Nga (vinhphuc.gov.vn)

 

Các tin đã đưa ngày: