Ngành Dân vận quyết tâm thực hiện thành công chủ đề năm 2018: Năm dân vận chính quyền

11/01/2018

Lưu ý nhiệm vụ của ngành Dân vận năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Ngành cần chủ động làm tốt công tác chỉ đạo, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm tốt; sao sát hơn nữa, nhiệt tình hơn nữa trong các hoạt động quần chúng để làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đặc biệt, mỗi cán bộ, công chức, viên chức làm công tác này phải lắng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin và là tấm gương mẫu mực để dân noi theo”.

Sáng nay, 10/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Bẩy, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thành, thị. 

Trình bày báo cáo tổng kết năm 2017, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy khẳng định, năm qua, công tác dân vận có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 25 về công tác dân vận, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Chính quyền các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “dân vận khéo”. Đồng thời, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.  

Đặc biệt, với việc chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, năm 2017, ngành Dân vận đã chủ động tham mưu Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của từng địa phương và của đất nước. 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất chủ đề công tác dân vận năm 2018 là “ Năm dân vận chính quyền”. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp để thực hiện thành công chủ đề này như: Ban Dân vận Trung ương cần chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị… 

Hoan nghênh chủ đề ngành Dân vận chọn thực hiện trong năm 2018 và đánh giá cao vai trò công tác dân vận trong việc củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Dân vận Trung ương tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác dân vận ở từng vùng, miền, từng đối tượng, nhất là ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc có tôn giáo. Cùng với đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, gắn với các phòng trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, tư tưởng, diễn biến của nhân dân, chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.  

Trong công tác phối hợp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác dân vận năm 2018 “Dân vận chính quyền”. Triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.  

Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện đối thoại, tiếp công dân, giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Chủ động chỉ đạo, nhân rộng các cách làm hay, mô hình tốt; sao sát hơn nữa, nhiệt tình hơn nữa trong các hoạt động quần chúng, làm tốt vai trò làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đặc biệt, mỗi cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân phải lắng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin và là tấm gương mẫu mực để nhân dân noi theo. “Trước mắt, các bộ, ngành, địa phương tập trung làm tốt các hoạt động chăm lo Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018 cho nhân dân, quyết không để ai không có Tết. Bởi dân có giàu nước mới mạnh và mọi quyền hành, lực lượng đều từ nhân dân mà ra”- Thủ tướng lưu ý.  

Tại hội nghị, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.  

Theo: Thanh Nga (vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: