Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

07/12/2017

Sáng 6/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. Các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới HTX; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành, thị.

Luật Hợp tác xã năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, có hiệu lực từ 01/7/2013. Sau hơn 4 năm triển khai, Luật đã bước đầu thể hiện chuyển biến về chất lượng, hiệu quả và vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cơ bản được Chính phủ và các bộ, ngành, ban hành để hướng dẫn thi hành Luật; nhận thức về bản chất tổ chức HTX bước đầu được khẳng định và thống nhất trong toàn xã hội.

Triển khai thi hành Luật Hợp tác xã, giai đoạn 2013-2016, các HTX tự điều chỉnh, thanh lọc để hoạt động hiệu quả; các HTX yếu kém đã tự giải thể hoặc chuyển sang hình thức khác. Tính đến 31/12/2016, toàn quốc có 19.569 HTX, thu hút trên 6,2 triệu thành viên. Trong đó, có 5.641 HTX được thành lập mới, tăng 583 HTX so với năm 2013; 4.832 HTX giải thể và trên 15.000 HTX chuyển đổi. Số lao động làm việc trong HTX trên 1,5 triệu người, giảm gần 244.000 người so với thời điểm 01/7/2013.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn song hiệu quả hoạt động của HTX ngày càng ổn định. Doanh thu bình quân của 1 HTX năm 2016 đạt trên 3 tỷ đồng/HTX, tăng gần 499 triệu đồng. Thu nhập bình quân của 1 lao động thường xuyên trong HTX tăng từ 22,8 triệu đồng năm 2013 lên 31,3 triệu đồng năm 2016. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, đóng góp của khu vực HTX vào GDP của cả nước ổn định, khoảng 4,0%. Thông qua HTX, đời sống của thành viên từng bước được cải thiện, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại cộng đồng.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Tạo điều kiện cho các HTX hoạt động hiệu quả, giai đoạn 2013-2016, ngân sách TƯ đã hỗ trợ 155 tỷ đồng cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX, tổ hợp tác; hỗ trợ chi thường xuyên hoạt động khoa học công nghệ cho Liên minh HTX Việt Nam gần 14 tỷ đồng tổ chức tư vấn cho các HTX áp dụng 26 công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm. Các địa phương đã hỗ trợ cho trên 3.600 lượt HTX ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, với tổng kinh phí trên 67 tỷ đồng. Xác định khu vực kinh tế tập thể, HTX là một trong những đối tượng cần được ưu tiên đầu tư, Ngân hàng nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ như giảm mặt bằng lãi suất, tăng thanh khoản hỗ trợ tín dụng, khơi thông dòng vốn tín dụng và  triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các HTX. Từ năm 2013-2016, doanh số cho vay bình quân HTX mỗi năm đạt 8.000 tỷ đồng. Quỹ Trung ương đã ký hợp đồng giải ngân cho vay 41 dự án, tại 23 tỉnh thành với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX vẫn còn nhiều khó khăn do một số quy định, chính sách ưu đãi của Luật HTX chưa được hướng dẫn cụ thể, khó triển khai; chưa xây dựng được nhiều mô hình HTX kiểu mới quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản. Một số địa phương chưa thấy rõ vai trò của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội nên chỉ dừng lại ở chủ trương, chưa chỉ đạo tổ chức thực hiện và không có cơ chế chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, bản thân HTX vốn ít, trang thiết bị lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ; một số HTX đăng ký lại còn hình thức, phương thức hoạt động chưa cải tiến theo Luật HTX…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quy định trong Luật. Về lâu dài cần nghiên cứu đề xuất các giải pháp khắc phục những bất cập trong các quy định tại Luật HTX 2012 như tỷ lệ vốn góp, thủ tục giải thể bắt buộc, chế tài xử lý vi phạm Luật…cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi giai đoạn phát triển.

Với thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và thực hiện đổi mới HTX, tại hội nghị, Vụ Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 7 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 của các ngành, các địa phương giai đoạn 2013-2016. Đồng chí đề nghị các ngành, địa phương và các HTX cần tiếp tục đẩy mạnh việc thi hành Luật HTX năm 2012. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng vận hành khai thác phát triển hệ thống thông tin quốc gia về HTX; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX đến năm 2030. Bộ Tài Chính đề xuất các chính sách ưu đãi về thuế cho HTX; xây dựng phương án liên thông thủ tục đăng ký HTX và đăng ký thuế, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX địa phương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX Nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020. Ngân hàng nhà nước Việt nam ban hành các chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho HTX vay vốn; hướng dẫn xử lý các khoản nợ của HTX khi giải thể, phá sản.

Các địa phượng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vai trò vị trí tầm quan trọng của HTX trong điều kiện mới; thành lập bộ phận hoặc bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX tại địa phương; xử lý dứt điểm nợ đọng của HTX để tạo điều kiện thuận lợi để HTX có tình hình tài chính lành mạnh.

Về nguồn vốn hỗ trợ phát triển HTX, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách TƯ chưa phân bổ trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 và bố trí thành dòng riêng để hỗ trợ phát triển các HTX; Chính phủ ban hành chỉ thị để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012.

Theo: Đức Hiền (http://vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: