Thẩm tra tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan QLNN cấp trên và Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2017

06/12/2017

Chiều 4/12/2017, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2017. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì hội nghị.

Báo cáo tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2017 cho thấy, công tác này đã được triển khai tích cực và hiệu quả. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên và các Nghị quyết của HĐND tỉnh đa dạng, phong phú, hướng tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần làn chuyển biến, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật của nhân dân; đảm bảo Hiến pháp, pháp luật được tuân thủ và chấp hành nghiêm. Công tác tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được triển khai hiệu quả. Qua kiểm tra đã kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra, xét xử đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Do vậy, tình hình vi phạm pháp luật ở một số lĩnh vực đã được kiềm chế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trật tự trên địa bàn. 9 tháng năm 2017, toàn ngành Thanh tra tiến hành 22 cuộc thanh tra tại 83 đơn vị, ban hành 10 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện 64 đơn vị vi phạm, chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, nộp  thuế giá trị gia tăng; đã kịp thời xử lý và kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước trên 4,2 tỷ đồng. Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn đạt trên 91%. Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 51 vụ án hành chính, tỷ lệ giải quyết đạt 82,3%. Công tác điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện hiệu quả; chất lượng công tác điều tra, xử lý các loại tội phạm được nâng lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra, khám phá đạt tỷ lệ cao, không để ra oan, sai; công tác tiếp nhận, xác minh và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được tổ chức và duy trì theo đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung đánh giá công tác tuyên truyền, giới thiệu, bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như kiểm tra việc thực hiện Hiến pháp, văn bản QPPL trên địa bàn. Đồng thời, rà soát, xem xét số liệu về số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn, đảm bảo sát thực tế; thống nhất số liệu về xử phạt vi phạm hành chính. Liên quan đến vấn đề xử phạt vi phạm hành chính, cần bổ sung đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân bên cạnh kết quả thi hành pháp luật của các cơ quan chức năng. Về tình hình thi hành Nghị quyết của HĐND tỉnh, bổ sung tồn tại và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết; cần tách rời số liệu ban hành các Quyết định của UBND tỉnh trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương với các Quyết định thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Phương Hoa đề nghị Sở Tư pháp - cơ quan soạn thảo báo cáo phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, quan tâm hơn nữa đến công tác tổng hợp, kiểm tra, giám sát văn bản quy phạm pháp luật; đầu tư thời gian, nhân lực cho công tác này. Trong quá trình tổng hợp, có nhận xét, đánh giá một cách khái quát quá trình triển khai Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh năm 2017, sớm hoàn thiện báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới. 

Theo:  Hồng Yến (http://vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: