Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015”

07/11/2017

Sáng 6/11, UBND tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015”. Tới dự có các đồng chí: Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị.

Những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều hoạt động thiết thực, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh bám sát định hướng chính trị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các cơ chế, chính sách ban hành ngày càng hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Việc áp dụng và thi hành pháp luật được tăng cường; tổ chức, bộ máy được củng cố, kiện toàn, hạn chế sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, kỹ năng nghề nghiệp. Hệ thống thông tin, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, công dân tiếp cận, khai thác, sử dụng, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan công quyền và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Các chính sách đặc thù của tỉnh được thi hành hiệu quả và vài trò giám sát, phản biện xã hội ngày càng được chú trọng, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.  

Đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật và chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp  Phan Chí Hiếu và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Trung ương, tỉnh ban hành, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành bộ máy hành chính các cấp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật, nhất là các lĩnh vực được dư luận quan tâm hoặc cần có định hướng dư luận. Tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật đến đối tượng lại học sinh, sinh viên, đối tượng đặc thù, người lao động và dân cư nông thôn, từng bước hình thành, xây dựng văn hóa pháp luật trong nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu trao giải Nhất tập thể cho UBND huyện Vĩnh Tường

Tổng kết cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015, Giám đốc Sở Tư pháp Phùng Thị Kim Nga cho biết, cuộc thi đã nhận được 400.000 bài dự thi của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các bài dự thi thể hiện tinh thần trách nhiệm, đề xuất được nhiều giải pháp trong việc thi hành Bộ luật Dân sự 2015. Đây là kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả, tạo sức lan tỏa, góp phần đưa các quy định của pháp luật Việt Nam vào đời sống xã hội.

Đ/c Nguyễn Ngọc Bình trao giải Nhất cá nhân cho đ/c Trịnh Duy Tám, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Nhất tập thể cho UBND huyện Vĩnh Tường; giải Nhất cá nhân cho đồng chí Trịnh Duy Tám, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng thời trao các giải Nhì, Ba và khuyến khích cho 11 tập thể, 32 cá nhân có bài dự thi xuất sắc; tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015. 

Theo: Bảo Chi (http://vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: