Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ Luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin

05/11/2017

Sáng 4/11, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt việc thi hành Bộ Luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin. Các đồng chí: Lê Thành Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp; Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp; Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin. Theo đó, Bộ Luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, gồm 3 phần, 26 Chương, 426 Điều. Bộ Luật có nhiều nội dung mới, bao quát cả phần những quy định chung lẫn phần các tội phạm cụ thể, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, về vấn đề tội phạm và hình phạt. Đặc biệt, Bộ Luật này đã phản ánh được những yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước và mong đợi của nhân dân.   

Luật Tiếp cận thông tin gồm 5 Chương, 37 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Luật này quy định rõ về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

Tiếp đó, đại diện Bộ Tư pháp đã trao đổi, giải đáp những thắc mắc của các đai biểu liên quan liên quan đến việc triển khai Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin.  

Khẳng định sự cần thiết phải ban hành Bộ Luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin trong bối cảnh hiện nay, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị thời gian tới, các Bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nội dung 2 Bộ luật này; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hình sự và quyền tiếp cận thông tin của công dân. Bên cạnh đó, cần xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước. 

Theo: Bảo Chi (http://vinhphuc.gov.vn/)

Các tin đã đưa ngày: