Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV/2017

12/10/2017

Sáng 11/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV/2017. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

9 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã chủ động, kịp thời làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, tập trung vào 4 nội dung trọng tâm được BCH Đảng bộ tỉnh xác định trong năm 2017 gồm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đề án 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo cán bộ chủ chốt các cấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

9 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp đã kiểm tra 308 tổ chức đảng, 219 đảng viên; tổ chức giám sát chuyên đề 194 tổ chức, 272 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới theo hướng tăng cường nắm bắt tình hình, nhất là việc nắm bắt các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và tập trung vào các nội dung nhạy cảm, dễ nảy sinh vi phạm như: Công tác quản lý đất đai, tài chính ngân sách, việc thực hiện các chính sách xã hội, các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra có nhiều chuyển biến rõ rệt và công khai, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm.  

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2017, đồng chí Nguyễn Trung Hải đề nghị 3 tháng cuối năm, Uỷ ban Kiểm tra các cấp tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 với những nội dung trọng tâm, cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị ở mỗi Đảng bộ. Kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vụ việc phức tạp nảy sinh, những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm, những thông tin do báo chí phản ánh về biểu hiện sai phạm của tổ chức, đảng viên.  

Cùng với đó, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng; chú trọng đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là đi sâu kiểm tra về những biểu hiện suy thoái, những vi phạm trong công tác quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản, thực hiện các chính sách xã hội… 

Theo: Bảo Chi (http://vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: