Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh: Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015

13/09/2017

Ngày 12/9/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và tình hình thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến năm 2016. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên & Môi trường, giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã chuyển đổi 1.156ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển trên 10.100ha đất trồng lúa, đất rừng sang đất dự án với trên 3.400 dự án. Hiện đã có 771 dự án thực hiện với tổng diện tích đất trên 2.200ha, đạt hơn 22% số dự án.

Việc thu hồi, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh những năm qua được thực hiện đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh đã quyết định thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho thuê để thực hiện 781 công trình, dự án với tổng diện tích trên 1.300 ha; ký hợp đồng thuê đất với 242 trường hợp; thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất 580 dự án với tổng diện tích đất thu hồi trên 1.255ha.

Từ năm 2011 đến nay, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 4 cuộc thanh, kiểm tra; Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành 142 cuộc thanh tra liên quan đến lĩnh vực đất đai. Qua đó, đã phát hiện một số vi phạm chủ yếu trong việc chậm đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiến độ được giao của một số dự án; tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, tự đầu tư xây dựng một số công trình công cộng nhưng không làm thủ tục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ở một số địa phương. Các sai phạm đã được cơ quan chức năng  kịp thời chấn chỉnh và xử lý đúng quy định.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quá trình thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của công trình, dự án, tiến độ triển khai, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp còn chậm; tỷ lệ một số chỉ tiêu trong nhóm đất phi nông nghiệp đạt thấp, đặc biệt là đất phát triển hạ tầng. Một số quy định về trình tự, thủ tục trong công tác quy hoạch còn cứng nhắc; thời gian thu hồi giải phóng mặt bằng kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, dự án.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường đánh giá, làm rõ kết quả, hiệu quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các cấp trên địa bàn tỉnh thời gian qua; sự thống nhất giữa kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn; kết quả cụ thể công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời, đánh giá trách nhiệm phối hợp của cơ quan chủ quản với các sở, ngành, huyện, thành, thị, sự phối hợp giữa UBND tỉnh với các Bộ, ngành liên quan trong lĩnh vực này; trách nhiệm của nhà nước, chủ đầu tư và người dân trong việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Các đại biểu đề nghị bổ sung các công trình dự án chưa đủ căn cứ pháp lý giai đoạn 2011-2015; các phụ biểu chi tiết kèm theo báo cáo; nghiêm túc đánh giá lại từ khâu đánh  giá, thẩm định các công trình, dự án khi được chuyển mục đích sử dụng đất.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm của các cấp, địa phương, đảm bảo sát thực tế, đúng quy định; đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong thu hồi, quản lý sử dụng đất; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện sử dụng, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất; quan tâm bố trí kinh phí thực hiện quản lý đất đai nói chung và công tác quy hoạch, sử dụng đất nói riêng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quá trình thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của công trình, dự án. Trên cơ sở ý kiến các đại biểu, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo.  

Theo: Hồng Yến (http://vinhphuc.gov.vn)

Các tin đã đưa ngày: