Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các KCN trên địa bàn

10/08/2017

Trên địa bàn tỉnh hiện có 11 khu công nghiệp được thành lập và cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trong đó, có 6 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế khoảng 18.800m³/ngày đêm; có 2 khu công nghiệp (Khai Quang, Bình Xuyên II) và công ty Honda Việt Nam đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động để truyền số liệu về cơ quan quản lý theo quy định.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 11 khu công nghiệp được thành lập và cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trong đó, có 6 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế khoảng 18.800m³/ngày đêm; có 2 khu công nghiệp (Khai Quang, Bình Xuyên II) và công ty Honda Việt Nam đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động để truyền số liệu về cơ quan quản lý theo quy định. Tổng lượng nước thải thực tế ở các khu công nghiệp khoảng 6.250 m3/ngày đêm; chất thải sinh hoạt khoảng 7 nghìn tấn/năm; chất thải công nghiệp khoảng 186 nghìn tấn/năm, trong đó, lượng chất thải nguy hại khoảng 21 nghìn tấn/năm, chất thải công nghiệp thông thường khoảng 165 nghìn tấn/năm.  

Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Sở đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức thanh tra, kiểm tra 1.143 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với 175 đơn vị với tổng số tiền phạt trên 3,7 tỉ đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong khu công nghiệp về việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường qua nhiều kênh thông tin; triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp với số tiền gần 48 tỷ đồng.  


Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật
về bảo vệ môi trường trong các KCN trên địa bàn tỉnh

Từ năm 2014 đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã thực hiện 2 đợt kiểm tra tại 40 doanh nghiệp trong khu công nghiệp về lĩnh vực môi trường; phát hiện 13 doanh nghiệp có vi phạm hành chính với các lỗi như: không đủ các chỉ tiêu, vị trí và tần suất giám sát; thực hiện quản lý chất thải nguy hại không đúng theo mẫu quy định về kê khai chứng từ và báo cáo quản lý chất thải nguy hại không đúng theo mẫu quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại hạn chế. Đa số các khu công nghiệp vừa thu hút đầu tư, vừa hoàn thiện cơ sở hạ tầng nên công tác kiểm soát ô nhiễm gặp nhiều khó khăn. Một số doanh nghiệp đã đầu tư trước khi thành lập khu công nghiệp chưa thực hiện thu gom nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp; việc hoàn thiện thủ tục kết nối hệ thống quan trắc nước thải tự động của chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp với Sở Tài nguyên và Môi trường chưa được thực hiện. 

Kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày 9/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoặc có hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư và các luật có liên quan đến điều kiện kinh doanh để thống nhất với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 về quy định yêu cầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các thông tư hướng dẫn, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng; quản lý bùn thải từ bể tự hoại và quy định về xác định thiệt hại, bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong việc tích cực triển khai các quy định pháp luật quản lý bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp. Đồng chí yêu cầu 2 cơ quan tiếp thu ý kiến các đại biểu về việc vẫn còn doanh nghiệp sử dụng nước giếng khoan tại khu công nghiệp Bình Xuyên; một số mẫu nước thải chưa đạt quy định; nguyên nhân một số doanh nghiệp chưa đấu nối nước thải về khu xử lý nước thải tập trung; tỉ lệ che phủ cây xanh trong một số khu công nghiệp còn thấp, dưới chuẩn tối thiểu (10%); việc công khai các doanh nghiệp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống trang, thiết bị phục vụ công tác thanh, kiểm tra và việc chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh, kiểm tra.

Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, buổi chiều, Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND tỉnh. Dự buổi giám sát có đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ việc phân công thẩm quyền đối với việc đánh giá tác động môi trường đối với các doanh nghiệp; công tác quy hoạch; bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý chất thải, quản lý nước ngầm; việc đấu nối của một số doanh nghiệp đối với hạ tầng khu công nghiệp; đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường; công tác thu gom, xử lý chất thải theo quy định. Đoàn giám sát đề nghị UBND có chủ trương cấp phép cho các doanh nghiệp xây dựng khu tập kết, xử lý rác thải; có biện pháp cưỡng chế đối với các doanh nghiệp không thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường.

Làm rõ thêm về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn khẳng định quan điểm rõ ràng của tỉnh không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Do vậy, thời gian qua, Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến công tác môi trường; hiện chưa có điểm nóng về môi trường trong các khu công nghiệp. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển công nghiệp sẽ không tránh khỏi những bất cập. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, góp phần thu hút đầu tư.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu phân công ủy quyền trong lĩnh vực quản lý bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp; chỉ đạo các khu công nghiệp có doanh nghiệp hoạt động đầu tư nhà máy xử lý nước thải, tránh tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường; lắp đặt trạm quan trắc và kết nối với Sở Tài nguyên & Môi trường. Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, nhà đầu tư hạ tầng theo đúng quy định của Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường. 

Theo Hiếu Ánh-Hồng Yến: Vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: