Trailer 30 giây giới thiệu 'Năm APEC Việt Nam 2017'

13/07/2017

Nhằm tuyên truyền sâu rộng sự kiện Năm APEC Việt Nam 2017 đến đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh theo chỉ đạo của văn bản số 667/BC-QHCC ngày 06/06/2017 của Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa - Ủy ban quốc gia APEC 2017, Cổng Thông tin điện tử Sở KH&CN Vĩnh Phúc đăng tải trailer 30 giây giới thiệu Năm APEC Việt Nam 2017:

Nguồn: Youtube.com

Các tin đã đưa ngày: