Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Quán triệt Nghị quyết TƯ 5 khóa XII và một số Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị

19/06/2017

Sáng 16/6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, BCH TƯ Đảng khóa XII; Chỉ thị số 12, Nghị quyết số 08, Kết luận số 10 của Bộ Chính trị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành, thị.

Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận T.Ư trình bày nội dung cơ bản Nghị quyết T.Ư 5 khóa XII; Chỉ thị số 12/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 08/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn; Kết luận số 10/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị này, cấp ủy các cấp triển khai kịp thời việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ chính trị, BCH Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo  thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, tránh qua loa, hình thức.

Theo Nhật Ánh: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: