Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6/2017: Cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI

16/06/2017

Sáng 15/6, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6/2017 tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ 2, nghe các sở, ngành báo cáo Dự thảo Đề án đào tạo nghề nghiệp cho lao động phục vụ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám chữa bệnh nhà nước trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn giai đoạn 2011 – 2016 và một số nội dung quan trọng khác. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành, Vũ Chí Giang, Vũ Việt Văn chủ trì phiên họp. 

Cho ý kiến vào Đề án đào tạo nghề nghiệp cho lao động phục vụ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025, các đại biểu khẳng định, Đề án là cơ sở quan trọng tạo nguồn lao động ổn định, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước thực tế lượng lao động bị thay thế hằng năm của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn còn lớn; số lao động trên 35 tuổi hầu như không được sử dụng trong khi việc đào tạo nghề vẫn chưa thực sự gắn với địa chỉ cụ thể, một số ý kiến cho rằng, Đề án cần có những giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp hơn. Cụ thể, phải xác định rõ cơ chế để doanh nghiệp thu hút, sử dụng lao động ổn định; việc đào tạo nghề cần gắn với địa chỉ cụ thể; có cơ chế, cách làm phù hợp trong việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT; nghiên cứu lựa chọn những ngành nghề đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tránh dàn trải, lãng phí; quy định rõ ràng các cơ chế đặc thù đối với từng nội dung trình HĐND tỉnh thông qua.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu ngành Lao động, Thương binh và Xã hội làm rõ nguồn lao động sẽ đào tạo, mục đích, đối tượng đào tạo và nhu cầu cần sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong từng giai đoạn để tính toán kinh phí, hình thức quản lý phù hợp. Giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, cân đối kinh phí thực hiện trên cơ sở ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ được; tham mưu UBND tỉnh cách thức quản lý, giám sát đối với công tác đào tạo nghề, đảm bảo nguồn hỗ trợ của tỉnh phát huy hiệu quả tích cực nhất.  

Về Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đồng ý về mặt chủ trương cần thiết phải xây dựng mức giá mới. Đồng thời, yêu cầu ngành Y tế tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân, đảm bảo chất lượng phải tương xứng với số tiền người dân bỏ ra khi lựa chọn các dịch vụ khám, chữa bệnh. 

Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án theo Nghị quyết số 161 của Chính phủ và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý của đại biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các văn bản liên quan, xin ý kiến BTV Tỉnh ủy trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết tại kỳ họp tới.  

Phiên họp cũng đã cho ý kiến vào Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030; công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn giai đoạn 2011 – 2016. 

Theo Bích Phượng: Vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: