Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát công tác quản lý, thực hiện quy hoạch phát triển đô thị huyện Bình Xuyên

05/06/2017

Nằm trong vùng lõi của Quy hoạch chung phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, những năm qua, huyện Bình Xuyên đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành các khu chức năng như: các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, trung tâm hành chính, trung tâm văn hóa thể dục thể thao, y tế, giáo dục, thương mại dịch vụ.

Giai đoạn 2011-2016, Bình Xuyên đã chủ động phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, thị trấn xây dựng nhiều đồ án quy hoạch và phát triển đô thị như: Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 đô thị Bá Hiến, Quất Lưu, Đạo Đức; Quy hoạch phát triển 6 khu công nghiệp: Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Bá Thiện, Bá Thiện II, Sơn Lôi, Nam Bình Xuyên, Thăng Long Vĩnh Phúc, với diện tích gần 1.800ha; Quy hoạch chỉnh trang đô thị tỷ lệ 1/500 thị trấn Hương Canh và thị trấn Thanh Lãng; 8 Quy hoạch phân khu A4, A5, C1, C2, C3, C4, BI, D1 tỷ lệ 1/2000 theo chương trình quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc; 31 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, với diện tích hơn 132 ha…

Việc chủ động lập và triển khai các quy hoạch đã giúp Bình Xuyên từng bước hình thành diện mạo của một đô thị hiện đại và phát triển bền vững. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và là cơ sở để xác định, triển khai các dự án đầu tư, xây dựng kế hoạch thực hiện các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn.  

Tại buổi giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản lý, thực hiện quy hoạch phát triển đô thị sáng 2/6, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tuấn Hải cho biết: Để Bình Xuyên trở thành đô thị loại IV trước năm 2020, địa phương đang tập trung nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước; xây dựng cơ chế, hình thức thưởng phạt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; nâng cao chất lượng công tác thiết kế, thẩm định, phê duyệt. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện tốt quy trình lấy ý kiến các chuyên gia, người dân vào các đồ án quy hoạch; ưu tiên bố trí kinh phí cho việc lập, xây dựng và phát triển đô thị… 

Ông Nguyễn Tuấn Hải đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành Quy hoạch chỉnh trang đô thị tỷ lệ 1/500 thị trấn Gia Khánh để Bình Xuyên có căn cứ quản lý, phát triển đô thị; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Bình Xuyên sớm hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án phát triển đô thị Bình Xuyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đánh giá cao nỗ lực của Bình Xuyên trong công tác quản lý, thực hiện quy hoạch đô thị, các đại biểu đề nghị huyện Bình Xuyên làm rõ sự thống nhất giữa các đồ án quy hoạch chi tiết với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh. Có các số liệu đánh giá về hiện trạng, dự báo tốc độ phát triển đô thi, quy mô dân số đô thị; việc xử lý tình trạng các quy hoạch treo; vấn đề đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông. Cùng với đó, có lộ trình thực hiện từng đồ án quy hoạch; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch. Phân tích, làm rỗ số dự án chậm triển khai quy hoạch trong các khu, cụm công nghiệp. Có kế hoạch sử dụng đất, quan tâm làm tốt công tác cắm mốc giao đất, giải quyết các vướng mắc của dân liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cho biết công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị ở Vĩnh Phúc sẽ là nội dung của buổi giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI, đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Bình Xuyên tiếp thu ý kiến của các đại biểu, sớm hoàn thiện báo cáo. Trong đó, cần rà soát, điều chỉnh lại một số quy hoạch, nhất là quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương cho đồng bộ, phù hợp với quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của tỉnh. Tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo sự khớp nối giữa các quy hoạch. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác này. Cùng với đó, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát quy hoạch và triển khai thực hiện các quy hoạch; ưu tiên nguồn lực đầu tư và xác định rõ nguồn vốn đầu tư cho từng giai đoạn thực hiện.

Theo Thanh Nga: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: