Thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại địa phương

26/10/2012

Tính từ đầu năm 2011 đến nay các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã và đang thực hiện 113 đề tài và 227 dự án trong các lĩnh vực chủ yếu như: nông nghiệp, công nghệ sinh học, thủy sản, an toàn bức xạ, công nghệ thực phẩm, tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường, vật liệu,… Tổng số kinh phí đề tài, dự án được phê duyệt là 453 tỷ đồng.

 

Hội nghị do Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn tổ chức ngày 25/10, tại Lạng Sơn.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND  tỉnh Lạng Sơn và hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ KH&CN; lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN địa phương.

Đây là Hội nghị thường niên nhằm đánh giá, tổng kết hoạt động của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN địa phương, đồng thời cũng là sự kiện quy tụ các cán bộ quản lý về ứng dụng và phát triển công nghệ ở các cơ quan Trung ương và địa phương cùng trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm để từ đó đưa ra được những cơ chế, phương thức phối hợp, hợp tác hiệu quả giữa các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN của địa phương cũng như giữa cơ quan chuyên trách ở địa phương và ở Trung ương.

Thứ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung đánh giá hoạt động của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN các địa phương; các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN ở địa phương trên cơ sở thực hiện Quyết định 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các giải pháp thúc đẩy thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN; vai trò của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN trong thực hiện các chương trình quốc gia về KH&CN như Chương trình nông thôn - miền núi, Chương trình 68, Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020,...

Theo thống kê hiện có 33 Trung tâm thực hiện hợp động dịch vụ - tư vấn và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học, môi trường,… với tổng số 2.432 hợp đồng, trong đó có 2.342 hợp đồng tư vấn – dịch vụ, 90 hợp đồng chuyển giao công nghệ. Tổng giá trị các hợp đồng dịch vụ - tư vấn và chuyển giao công nghệ đạt 49 tỷ đồng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, một trong những hạt nhân quan trọng của hoạt động KH&CN địa phương là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN. Thời gian qua, hệ thống các Trung tâm trong cả nước đã có một bước phát triển cơ bản, đóng góp thiết thực vào phát triển và tăng trưởng kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố. Bên cạnh một số Trung tâm đã phát huy được hiệu quả ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, vẫn còn những Trung tâm gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong việc tổ chức triển khai các hoạt động... Kinh phí hoạt động của các Trung tâm này chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nước mà chưa thu hút, khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, do vậy cần có các biện pháp tháo gỡ khó khăn, củng cố tổ chức và hoạt động góp phần nâng cao vai trò, năng lực và hiệu quả hoạt động cho các Trung tâm, đặc biệt khi chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm vào tháng 10/2014 theo tinh thần của Nghị định 115, Nghị định 80, Nghị định 96.

Trên tinh thần của kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XI, Thứ trưởng Chu Ngọc Anh đã nêu ra những yêu cầu, nhiệm vụ có tính chất cấp thiết đòi hỏi các cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương phải có đổi mới và thay đổi nhận thức trong công tác kế hoạch, quản lý, điều hành các lĩnh vực kinh tế - xã hội nói chung và trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nói riêng.

Cũng trong Hội nghị, 14 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thành tích xuất sắc đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN. (theo TruyenthongKH)

Các tin đã đưa ngày: