Nâng cao năng lực ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho các địa phương

23/10/2012

Đây là chủ đề của Hội nghị Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ V do Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn tổ chức tại Thành phố Lạng Sơn, từ ngày 25-26/10.

 

Chuyển giao công nghệ cho các địa phương ngày càng được chú trọng

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các vấn đề như: Tình hình hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các địa phương; Đầu tư nâng cao năng lực ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho cho các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; Triển khai các nội dung của Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 để hỗ trợ cho các Trung tâm nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ địa phương; Các giải pháp nâng cao năng lực ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho các Trung tâm…

Một trong những vấn đề trọng tâm được đưa ra thảo luận tại Hội nghị lần này, đó là tìm giải pháp, định hướng để nâng cao hơn nữa vai trò, năng lực và hiệu quả hoạt động của các Trung tâm trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định số 80/2007/NĐ-CP, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

Hội nghị sẽ là diễn đàn để các địa phương nêu lên những thuận lợi, khó khăn, cùng thảo luận với các nhà quản lý để tìm ra giải pháp tối ưu, thúc đẩy việc ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN tại các địa phương ngày càng đạt hiệu quả cao.

TheotruyenthongKH

Các tin đã đưa ngày: