Hội nghị Khoa học và Công nghệ các Tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc lần thứ IV

19/10/2012

 

Lãnh đạo các Sở ký biên bản ghi nhớ hợp tác

 

Sáng ngày 19/10/2012, tại Trung tâm hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ IV. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ KH&CN, Hồ Ngọc Luật - Vụ trưởng, Trưởng ban KH&CN địa phương – Bộ KH&CN; đồng chí Dương Thị Tuyến - UVBTV, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh cùng lãnh đạo và chuyên viên 6 Sở khoa học và Công nghệ: Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Thay mặt hội nghị, đồng chí Ngô Khánh Lân – TUV, Giám đốc Sở KH&CN Vĩnh Phúc, đại diện đơn vị đăng cai hội nghị KH&CN lần thứ IV đã thông qua báo cáo hoạt động KH&CN 6 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc thời gian qua. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2012, Sở KH&CN các tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Bộ KH&CN giao, hoạt động KH&CN đã có bước chuyển biến tích cực, bám sát các yêu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Theo đánh giá, trong những năm gần đây, phong trào nghiên cứu, ứng dụng KH&CN được triển khai rộng rãi khắp trong các ngành, chú trọng đưa tiến bộ kỹ thuật đến vùng núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc. Tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan nghiên cứu, triển khai, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (TBKT) trên địa bàn, nhất là tạo được mối liên kết bốn nhà trong sản xuất. Số lượng, kinh phí đề tài nghiên cứu, ứng dụng KH&CN năm sau cao hơn năm trước. Nhận thức của toàn xã hội về vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được nâng lên. KH&CN tiếp tục khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa tỉnh nhà. Đội ngũ cán bộ KH&CN của các tỉnh có bước phát triển cả về lượng và chất, có khả năng tiếp thu và làm chủ KH&CN tiên tiến, hiện đại trên các lĩnh vực. Đầu tư các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực,...) cho KH&CN ngày càng tăng, bước đầu đã chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, tiềm lực KH&CN, đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, kiểm định, kiểm nghiệm được tăng cường, đáp ứng được những yêu cầu thực tế đặt ra. Nhiều chương trình đề tài, dự án đã triển khai có hiệu quả rõ rệt trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp, công nghiệp- xây dựng, giao thông vận tải và lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Đã ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới về giống cây - con, góp phần làm tăng năng suất cây trồng vật nuôi và tăng sản lượng lương thực, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng CNH - HĐH. Đã đổi mới tích cực công tác quản lý KH&CN, nhất là công tác quản lý thực hiện các đề tài, dự án KH&CN.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ KH&CN đã đánh giá cao những kết quả ngành KH&CN 6 tỉnh đã đạt được. Đặc biệt nhấn mạnh: Trên địa bàn 6 tỉnh có nhiều dân tộc cùng chung sống, với những phong tục, tập quán khác nhau, điều kiện ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất và đời sống có những đặc trưng riêng, việc xây dựng các cơ chế, chính sách cũng như việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các đặc sản của mỗi tỉnh cũng chứa đựng nhiều yếu tố đặc thù, đây là điều kiện tốt để ngành khoa học của mỗi tỉnh có sự liên kết, học tập kinh nghiệm và cũng là yếu tố tốt để kế thừa, chuyển giao những tiến bộ mới cho phù hợp với mỗi địa phương

Đại diện cho lãnh đạo tỉnh đăng cai, đồng chí Dương Thị Tuyến -  UVBTV, Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà KH&CN tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định, hội nghị hợp tác KH&CN các tỉnh trung du miền núi phía Bắc là diễn đàn, là cơ hội tốt để có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các địa phương trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành KH&CN. Qua đó sẽ làm tốt hơn công tác tham mưu, quản lý và tổ chức tốt các hoạt động KH&CN tại địa phương, nhằm tập hợp và phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ KH&CN, xây dựng tiềm lực KH&CN đủ mạnh, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và cùng cả nước hội nhập vào nền kinh tế thế giới, kinh tế tri thức. Đồng thời mong muốn Vĩnh Phúc tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự hợp tác, giúp đỡ của các tỉnh bạn, để hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh nhà.   

Buổi chiều, các đoàn tham gia chương trình giao lưu văn nghệ và TDTT. Hội nghị KH&CN các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ V dự kiến sẽ được diễn ra tại tỉnh Phú Thọ vào năm 2013

 
 

Đ/C NKhánh Lân - TUV, GĐ SKH&CN Vĩnh Phúc trao cúp đăng cai cho đại diện Sở KH&CN PThọ

Thu Thuỷ

Các tin đã đưa ngày: