Hội thảo khoa học về dự thảo Nghị quyết phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân

16/10/2012

Chiều 15/10, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học tư vấn, phản biện dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển sự nghiệp Y tế, nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Dự hội thảo có đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Với mục tiêu  xây dựng ngành Y tế Vĩnh Phúc từng bước hiện đại, hoàn chỉnh, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển ngành Y tế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong và tàn tật; khống chế các bệnh truyền nhiễm, các bệnh gây bệnh dịch thường gặp và mới nổi, không để dịch lớn xảy ra. Số lượt người được chăm sóc y tế đạt 4 lần/người/năm; tuổi thọ trung bình đạt 74 tuổi và nâng lên 75 tuổi vào năm 2020; giảm 30% số bệnh nhân phải chuyển về tuyến tỉnh và Trung ương so với hiện nay. Các chuyên khoa của tuyến tỉnh đều có cán bộ có trình độ cao đáp ứng yêu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân. 100% trạm y tế xã có bác sỹ, y sỹ sản nhi/nữ hộ sinh, dược sỹ trung cấp. Năm 2015, đạt tỷ lệ 8 bác sỹ và 7 dược sỹ có trình độ đại học/vạn dân; 65% dân số tham gia bảo hiểm y tế và nâng lên 85% vào năm 2020… 
Để thực hiện được các mục tiêu này, có 7 nhóm giải pháp được đưa ra trong Đề án, trong đó chú trọng đến 3 giải pháp đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy sự nghiệp Y tế Vĩnh Phúc phát triển, gồm: Tập trung các nguồn lực để đầu tư hoàn thành các dự án xây dựng và đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại cho bệnh viên tuyến tỉnh, tuyến huyện; tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế đảm bảo cơ cấu hợp lý và đồng bộ, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu phòng, trị bệnh và nâng cao sức khỏe của nhân dân; tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính trong các đơn vi y tế công lập. 
Các ý kiến tại hội nghị đều cơ bản nhất trí với các nội dung của nghị quyết; đồng thời, đề nghị điều chỉnh tên nghị quyết cho phù hợp; bổ sung một số nội dung đánh giá thực trạng của ngành Y tế hiện nay như: số lượng bác sỹ, trang thiết bị y tế của các tuyến còn thiếu và bất cập; số bệnh nhân khám, chữa bệnh vượt tuyến còn tăng cao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, trình độ quản lý về y tế còn thấp; nâng cao y đức, giảm tiêu cực,... Trong nghị quyết cần bổ sung thêm giải pháp thực hiện xã hội hóa y tế; làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc phối hợp thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tổng hợp các ý kiến của các đại biểu, đồng chí Hoàng Trường Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo nghị quyết trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện nghị quyết một cách khoa học, đảm bảo tính khả thi cao.
(Theo CTT-GTĐTVP)
Các tin đã đưa ngày: